Skattelister er ikke dokumentasjon

Skattelister er ikke dokumentasjon

Asker kommune bruker skattelister som grunnlag for å inntektsgradere betaling for blant annet SFO og kulturskole. I praksis innebærer en slik ordning at dem som tjener minst, betaler minst for enkelte kommunale tjenester.

Men det vil Datatilsynet ha slutt på, og har fattet dette vedtaket:

«Kommunen må avslutte bruken av lokale skattelister, da det ikke er framlagt et gyldig behandlingsgrunnlag, jfr. personopplysningsloven § 8», skriver tilsynet.

Ifølge Asker og Bærum Budstikke mener Datatilsynet at kommmunen ikke kan bruke lokale skattelister selv om politikerne har vedtatt en slik ordning.

Asker kommune har nå bedt om et møte med Datatilsynet for å finne fram til fornuftige løsninger.

Vedtaket innebærer at kommunen må innhente skriftlig dokumentasjon for hver enkelt bruker i stedet for bare å gå rett til skattelisten.

Til toppen