Skeptisk til å trosse EU

IKT-Norge tror EU vil stanse forslaget om omgåelse av kopisperrer i den såkalte MP3-loven.

IKT-Norge tror EU vil stanse forslaget om omgåelse av kopisperrer i den såkalte MP3-loven.

– Vi har en mistanke om at man med viten og vilje vedtar en lov man vet EU ikke vil godta, dette ser ut som godt stekt valgflesk, heter det i en uttalelse fra prosjektleder Fredrik Syversen i bransjeorganisasjonen IKT-Norge. – Vi er stort sett fornøyd med det endelige forslaget, i hvert fall i forhold til hvordan det lå an en periode. Vi tror allikevel EU vil stanse forslaget om omgåelse av kopisperrer, og at norske politikere vet dette.

Syversen trekker fram forholdet mellom DVD og CD.

– Dersom norske politikere mener at en beskyttet CD må kunne lagres på en MP3-spiller må jo også en DVD-plate kunne lagres på en hardfisk med avspiller? Dette bør komiteen svare på.

Syversen stiller et tilsvarende spørsmål for opptak fra satellitt og kabel-TV: Skal dette også kunne avspilles på en PC?

– Det er viktig at komiteen også ser på konsekvensene av sine forslag og gjør jobben som er forventet av dem og ikke forskyver problemet på grunn av et valgår, sier Syversen.

IKT-Norge mener det nye direktivet er svært viktig for å ivareta opphavpersonenes inntekter og rammevilkår fremover.

– Det er derfor trist når man så til de grader utfordrer direktivet, vel vitende om at man blir nedstemt. En behandling i ESA med påfølgende behandling i Stortinget vil trolig utsette lovendringer i 12 til 18 måneder. Dette vil bety at Norge vil være en frihavn for mange i mellomtiden. Det er viktig å nevne at tre til fem prosent av BNP baserer seg på produkter og tjenester knyttet til opphavsverk i Norge. Dette er en voksende bransje som vil lide av at politikerne utøver det umuliges kunst fremfor det muliges, avslutter Syversen.

    Les også:

Til toppen