Skeptisk til flere toppdomener

ICANNs toppsjef Vint Cerf sier seg skeptisk til flere toppdomener, rett etter å ha godkjent tre nye.

ICANNs toppsjef Vint Cerf sier seg skeptisk til flere toppdomener, rett etter å ha godkjent tre nye.

I slutten av mars godkjente ICANN toppdomenet .EU. Fredag i forrige uke godkjente organisasjonen to nye, såkalt «sponsede» toppdomener: .jobs og .travel. Disse to skal overvåkes av spesielle sponsorer for å sikre at de ikke misbrukes til å registrere annet enn internettadresser som faktisk driver med enten arbeidsplasser eller reisevirksomhet.

I et intervju med Computer Business Review sier ICANNs toppsjef Vinton Cerf at han ikke føler seg hundre prosent vel med de siste utvidelsene. Problemet er ikke .EU. Cerf frykter at domener som .jobs og .travel skal by på de samme problemene som ICANN opplevde med de «generiske» toppdomenene .info og .biz, og kanskje spesielt med .pro der utdelingsreglene ligger tett opptil dem som nå skal gjelde for de sponsede toppdomenene .jobs og .travel.

.pro skulle bare tildeles yrkesutøvere som advokater og leger, men reglene ble ikke formulert tilstrekkelig presist, slik at minst én registrar nå tilbyr enhver individ å registrere et .pro-domene. Dermed faller den formelle begrunnelsen for domenet, at det skulle være en slags garanti for seriøsitet, helt bort.

I intervjuet erkjenner Cerf at han som teknolog undervurderer kreativiteten til andre aktører på Internett.

Et annet problem som Cerf mener ICANN ikke har funnet en fullgod løsning på, gjelder forholdet mellom domener og varemerker. Vernet mot domenepirater er ikke godt nok, og bedrifter påføres ekstra omkostninger dersom de skal forsvare et varemerke på alle nye toppdomener.

Tallet på toppdomener dreier seg vesentlig om markedsføring. Det kan for eksempel være gunstig for en advokat å ha et .pro-domene framfor et .com- eller et .no-domene, og tilsvarende for en arbeidsformidler eller en reiseoperatør å ha henholdsvis et .jobs- eller et .travel-domene.

Dermed oppstår spørsmålet: Hvor skal grensen gå? Hva slags grunnlag har en teknologiorganisasjon for å avgjøre hvorvidt pornobransjen skal få sitt lenge etterlengtede .xxx-domene, eller mobilbransjen sitt .mobi-domene? Begge disse forslagene er fremmet, og ICANN er under press for å innvilge dem.

– Selve ideen om sponsede toppdomener er kanskje ikke tilstrekkelig gjennomtenkt. Jeg er stadig litt nervøs over at utvalget av toppdomener skal overdifferensieres, sier Cerf i intervjuet.

Til toppen