Skiller ut deler av HTML 5

Flere viktige teknologier blir egne spesifikasjoner.

Skiller ut deler av HTML 5

Flere viktige teknologier blir egne spesifikasjoner.

W3C kom i forrige uke med en nytt arbeidsutkast til HTML 5, den neste versjonen av språket som i kanskje størst grad definerer innhold på weben. Det forrige arbeidsutkastet ble utgitt i februar.

De viktigste endringene i dette arbeidsutkastet er flere deler som har blitt definert som deler av HTML 5, nå er skilt ut og beskrevet i egne utkast. Disse delene er alle programmeringsgrensesnitt som skal gjøre den åpen webplattformen til et kjøremiljø for applikasjoner med funksjonalitet som ligger tettere opp mot funksjonalitet som ikke er mulig uten å bruke plugins eller lokalt installert programvare.

De fire nye spesifikasjonsutkastene heter Web Storage, Web Workers, Web Sockets API og Server-Sent Events.

Web Storage tilbyr et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig for webapplikasjoner å lagre data på klientsiden.

Web Workers definerer et programmeringsgrensesnitt for som åpner for trådlignende operasjoner i webapplikasjoner, slik at visse applikasjonsoppgaver kan kjøres parallelt. Støtte for denne teknologien er inkludert i kommende Firefox 3.5.

Web Sockets API tilbyr et programmeringsgrensesnitt for samtidig og toveis (full dupleks) kommunikasjon mellom en webapplikasjon og en ekstern vert.

Server-Sent Events definerer et programmeringsgrensesnitt for en HTTP-forbindelser for å motta «push-varslinger» fra en server i form av DOM-hendelser (Document Object Model).

Andre endringer i det nye arbeidsutkastet til HTML 5 er beskrevet her. Dette inkluderer blant annet attributtet spellcheck, som gjør det mulig for en webutvikler å foreslå hvilke felter som skal stavekontrolleres på en standardisert måte. De fleste moderne nettlesere har i dag innebygd stavekontroll.

Til toppen