Skjærer gjennom skjemaveldet i bygg

To norske brødre har vakt oppsikt i dansk byggebransje ved å tilby et IT-verktøy som automatisk genererer kvalitetssikrede byggesaksbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

To norske brødre har vakt oppsikt i dansk byggebransje ved å tilby et IT-verktøy som automatisk genererer kvalitetssikrede byggesaksbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Beskrivelsene retter seg etter de nyeste reglene gitt av det danske forbundet for standardisering i byggebransjen, BPS. Verktøyet er det første av sitt slag i Danmark, og brødrene Frode og Jørgen Gilberg i Ludoc AS ser fram til å inngå avtaler med partnere som kan være med på å tilrettelegge det for norske forhold.

De to brødrene er norske, og har etablert seg i Danmark av personlige grunner. De har brukt halvannet år på å ferdigstille verktøyet Ludoc Constructor. Selskapet deres har fått finansiering fra byggebransjen, og har opprettet et formelt samarbeid med standardiseringsforbundet BPS. Det har også opprettet, i samarbeid med store aktører i dansk byggebransje, Byggeportalen.dk som Internett-tjeneste for brukere av verktøyet.

Ludoc Constructor er et databaseverktøy som automatisk genererer kvalitetssikrede byggesaksbeskrivelser til myndighetene, og arbeidsbeskrivelser til alle fag som samarbeider i et byggeprosjekt.

- Grunnlaget for verktøyet er en database der alle byggedeler er lagret som objekter med tegning, beskrivelse og arbeidsbeskrivelse. Hvis en del skal inngå i et prosjekt, trekker du delens objekt fra databasen, og over i prosjektets byggesaksbeskrivelse, sier salgsdirektør Jørgen Gilberg til digi.no. - Skal du fjerne et objekt, trekker du det tilsvarende ut av prosjektet.

Beskrivelsene genereres fra databasen som rapporter i Word- eller html-format. For et vanlig kontorbygg er de gjerne på to til tre hundre sider. Etter retningslinjene fra BPS skal en byggesaksbeskrivelse følge en fastlagt struktur for kapittelinndeling og for hvert enkelt fag.

Objektene som går inn i beskrivelsene, er de samme som nedfelles i tegninger i standardformatene til det nærmest generiske konstruksjonsverktøyet AutoCad. Byggeportalen.dk tilbyr ferdige tegninger og beskrivelser av over to hundre bygningsdeler fra leverandørene Danogips, Nassau Door, Spæncom og Icopal. Brukerne av Ludoc kan kombinere elementer derfra med elementer fra andre leverandører, eller fra sin egen database. Databaser som opprettes under Microsoft-pakkene SQL Server og Internet Information Server kan inngå i prosjekter der folk samarbeider over intranett eller Internett.

- Trenger du takpapp til et prosjekt, går du inn på Byggeportalen og henter det derfra til både arbeidstegning og byggebeskrivelse, sammen med instrukser for montering. Det er snakk om enkel "drag and drop", sier Gilberg. - Praksis viser at arbeidet forbundet med å dokumentere et prosjekt senkes fra tre uker til en halv dag, og at kvaliteten blir mye bedre. I dag er det mye klipping og liming fra tidligere arbeidsbeskrivelser. Det fører dels til at man stadig må lete opp beskrivelsen av bestemte elementer fra lange Word-dokumenter, dels at man glemmer å luke ut særegenheter når man kopierer. Det har forekommet i Danmark bemerkninger om strandlinje i beskrivelser av bygg mange mil fra sjøen.

Ved siden av å spare tid og sikre kvaliteten, peker Gilberg på at Ludoc også gir de samme fordelene til store og små entreprenører, og bidrar følgelig til jevnere og bedre konkurranseforhold i byggebransjen. Forankringen i Internett gjør det også mulig for små aktører å samarbeide effektivt om ulike prosjekter.

Til slutt det åpenbare spørsmålet: Hva står "Ludoc" for?

- Lekende lett dokumentasjon, svarer Gilberg. - Vi har satt sammen "ludo", altså "jeg leker", og "doc".

Til toppen