Skjærer kostnader i krympende marked

Omsetningen faller, men Mamut er likevel blitt mer lønnsom.

Skjærer kostnader i krympende marked

Omsetningen faller, men Mamut er likevel blitt mer lønnsom.

Mamut, en leverandør av økonomiløsninger til små og mellomstore bedrifter i Norden og Europa, opplevde redusert omsetning i andre kvartal i år sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Omsetningen falt med 3 prosent til 118 millioner kroner. Samtidig ble staben kuttet fra 490 til 450, og driftsutgiftene ble samlet sett redusert med 5 prosent. Det ga en økning i driftsresultat (Ebitda) på 4 prosent til 25,8 millioner kroner, og en økning i nettoresultat etter skatt på 27 prosent til 6,02 millioner kroner.

Tilbakegangen i omsetning er minst i Norden (Norge, Sverige og Danmark), med 2 prosent til 83,8 millioner kroner, og størst i Vest-Europa (Nederland, Storbritannia, Irland, Tyskland, Østerrike og Spania) med 7 prosent til 22,6 millioner kroner. Her er det for øvrig et driftsunderskudd, på 1,18 millioner kroner. For et år siden var driftsunderskuddet for Mamuts virksomhet i Vest-Europa over dobbelt så stor, 2,79 millioner kroner.

Administrerende direktør Eilert Hanoa ser positivt på utsiktene framover.

– En stadig sterkere produktportefølje kombinert med fortsatt positive markedsutsikter gir et godt grunnlag for økt lønnsomhet og vekst i kommende kvartaler. I siste kvartal har vi oppnådd økt lønnsomhet og bedre kontantstrøm som følge av fortsatt strømlinjeforming av driften, sier han.

Til toppen