Skjermen kan gi deg grønn stær

En japansk undersøkelse tyder på at skjermarbeid kan øke sjansen for grønn stær hos nærsynte.

Fagtidsskriftet British Journal of Ophthalmology offentliggjør en rapport fra en japansk undersøkelse om forholdet mellom skjermarbeid og grønn stær. Undersøkelsen har denne konklusjonen: «Nærsynte som i lang tid har arbeidet mye foran en dataskjerm, kan ha økt risiko for synsforstyrrelser som igjen kan være relatert til grønn stær.»

I underkant av 10.000 arbeidere fra japansk elektronikk- og stålindustri var med på undersøkelsen. Noen arbeidet intenst foran dataskjerm, andre ikke. Alle ble undersøkt for symptomer på grønn stær. Gjennomsnittsalderen var 43 år. Relevante symptomer ble registrert hos 500, og av disse ble 315 underkastet nærmere undersøkelse ved øyelege. Hos 165 ble det konstatert grønn stær. Av disse var 136 nærsynte.

Avhengig av hvor lenge og hvor intenst de hadde vært skjermarbeidere, ble alle i undersøkelsen karakterisert som lette, middels og tunge databrukere.

Den videre statistiske bearbeidelsen av materialet konkluderte med at nærsynte som også er tunge databrukere har 82 prosent høyere risiko for å utvikle grønn stær enn andre tunge databrukere.

En kanskje like oppsiktsvekkende konklusjon fra den statistiske bearbeidelsen er at tung databruk reduserer risikoen for grønn stær hos folk med normalt syn.

I en kommentar til The Times, sier lederen for den britiske foreningen for grønn stær-lidende (International Glaucoma Association) at dette er første gang databruk og grønn stær knyttes sammen i en undersøkelse. Han mener det er viktig å validere undersøkelsen med ytterligere forskning, og at alle tunge databrukere må få undersøkt øynene regelmessig for å avdekke mulige symptomer på grønn stær på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Nettstedet AllAboutVision.com har ennå ingen spesifikk kommentar til undersøkelsen, men peker på at etniske faktorer spiller inn for hvor disponert man er for grønn stær. Amerikanske undersøkelser tyder på at afroamerikanere får grønn stær hyppigere og tidligere i livet enn andre amerikanere. Andre etniske definerte høyrisikogrupper er skandinaver, irer og russere, samt japanere. I alle etniske grupper er det noen familier med høyere risiko enn andre.

AllAboutVision siterer en annen undersøkelse om hyppigheten av grønn stær i befolkningen: godt under 1 prosent i aldersgruppen 60 til 64 år, nesten dobling til 1,3 prosent i aldersgruppen 70 til 74 år, dobling igjen i aldersgruppen 80 til 84 år, til 3,0 prosent. Det skulle tyde på at den japanske undersøkelsen har registrert en klar overhyppighet med sine 1,65 prosent i en gruppe på 10.000 med en gjennomsnittsalder på 43 år.

I sin kommentar til undersøkelsen, anbefaler nettstedet WebMD følgende tiltak for å redusere risikoen – ikke bare for grønn stær:

  • Ta regelmessige pauser. Bare det å se på noe annet enn en dataskjerm fem minutter per timen kan være gunstig.
  • Hold skjermen på minst 60 centimeters avstand
  • Plasser skjermen lavere enn øyenivået, og sitt rett i stolen.
Les mer om: