Skjermsparer kringkastes over internett

Det unge norske selskapet Global Network Technologies AS (GNT) posisjonerer seg internasjonalt med en "skjermsparer" som kringkastes over internett.

Det unge norske selskapet Global Network Technologies AS (GNT) posisjonerer seg internasjonalt med en "skjermsparer" som kringkastes over internett.

Produktet heter Netvertiser. Idéen er at internett-brukere kan få aktuelle nyhetsplakater via internett, gjerne i multimedia, i stedet for vanlige skjermsparere når de lar tastaturet hvile noen minutter. GNT tar sikte på å bygge opp et svært allsidig tilbud av innholdsleverandører som brukeren kan velge blant. Større innholdsleverandører vil kunne legge ut flere tilbud.

Netvertiser ble lansert på programvaremessen Software 97 utenfor Oslo i forrige uke, der det ble demonstrert på standen til Hewlett-Packard. Det er et eksempel på "push-teknologi", dvs et internett-tilbud som brukeren ikke behøver å oppsøke aktivt, men får servert til egen skjerm.

- Vi er i gang med å bygge en organisasjon og jobber med de første kundene våre, sier administrerende direktør Øivind Gunnulfsen i GNT. - Det dreier seg om anvendelser som kan egne seg for både intranett og internett.

Kundene er innholdsleverandører. Brukerne skal få "skjermspareren" gratis. En intranett-anvendelse av Netvertiser betyr at en organisasjon bruker opplegget til å presentere interne nyheter. Gunnulfsen legger vekt på at det er brukeren selv som skal velge hvilke "kanaler" skjermspareren skal vise.

- For å komme ut av Netvertiser må du trykke Esc-tasten. Det betyr at plakatene kan gjøres like interaktive som vanlige web-sider, bortsett fra at skjermspareren bare gir tilgang til den delen av www som har tegnet avtale med oss. Plakatene følger etter hverandre på skjermen med noen få sekunders mellomrom. Vi tenker oss alt fra animasjoner og lyd til automatisk innhentede overskrifter. Hvis tilbudet får bred aksept, kan man tenke seg brukere som lar globale nyhetstjenester alternere på skjermen med siste nytt fra det lokale idrettslaget. Programvaren håndterer fint plakater opptil 100 kB.

Den primære målgruppen er internettmedier og aviser. Gunnulfsen forteller at han og Per Siljubergåsen i Mogul Media begynte å arbeide med konseptet så tidlig som oktober-november 1995.

- Vi mener at ved å fortsette å tenke i forkant, har vi muligheten til å bli en av flere viktige internasjonale aktører. Vi starter med å bygge opp noe i Norge, men vi arbeider allerede i dag med sentrale internasjonale kontakter.

VG blir trolig blant de første kundene i Norge. På den tekniske siden blir det et samarbeid med Hewlett-Packard.

GNT har fått støtte fra SND i utviklingsfasen, og har fått tilsagn om et lån fra SND på to millioner NOK. En rettet emisjon i januar ga tre millioner NOK i egenkapital. Gunnulfsen eier selv 51 prosent av aksjene. Den største aksjonæren ellers er Micro Holding med 35 prosent. Bjørn Fritzvold er styreformann.

Til toppen