Skjermsparer mot miltbrann

Oxford University i England samarbeider med Intel om en skjermsparer som bruker ledig tid på din PC til å gjennomføre beregninger i deres forskning mot miltbrann.

Skjermspareren kan lastes ned fra nettstedet til Intel Philanthropic Peer-to-Peer Program. Her er miltbrannprosjektet til University of Oxford det nyeste av tre prosjekter. De to andre gjelder kreftforskning og Alzheimer. Skjermspareren som er utviklet av United Devices lar deg skifte mellom de tre prosjektene.

Ifølge Intel kjører over en million PC-er denne skjermspareren. De har hittil bidratt med over 700 millioner prosessortimer.

Miltbrannbakterien er et våpen innen biologisk krigføring. Etter terrorangrepene mot USA 11. september i fjor, ble miltbrann spredd til flere privatpersoner i USA gjennom posten, og flere mennesker ble drept. Tilfellene utløste intensivert forskning for å finne måter å hjelpe smittede i det stadiet der det ikke lenger nytter med antibiotika. Da trenger man legemidler som angriper spesifikke molekyler.

Skjermspareren gjennomfører beregninger for modeller som simulerer undersøkelser av flere milliarder molekyler i jakten på kombinasjoner som kan tenkes å gi gode resultater. Oxford-forskerne mener at 160.000 skjermsparekjørere vil gi dem like mange gjennomførte beregninger i døgnet som verdens ti største superdatamaskiner i kontinuerlig drift.

Microsoft har også bidratt til å utvikle skjermspareren, som kjører under Windows 98, 2000, NE, ME og XP. Nedlastingen er på 2,1 MB. Skjermspareren mottar oppgaver fra forskerne når PC-en er tilkoplet Internett, kverner i vei på sine beregninger uten at du merker det, også når PC-en er offline, og leverer sine resultater til forskerne neste gang du knytter deg til nettet.

Til toppen