Skjerper konkurransen om Oslo-leserne

Onsdag kveld ble det klart at Arbeiderbladet går for søndagsavis etter at de fagorganiserte i NJ først hadde satt seg på bakbeina. Dermed skjerpes kampen om avismarkedet i Oslo ytterligere.

Onsdag kveld ble det klart at Arbeiderbladet går for søndagsavis etter at de fagorganiserte i NJ først hadde satt seg på bakbeina. Dermed skjerpes kampen om avismarkedet i Oslo ytterligere.

Ledelsen og de organiserte i Norsk Journalistlag er blitt enige om betingelsene for å gi ut søndagavis. I første omgang sa redaksjonsklubben nei til redaktør Steinar Hanssons tilbud om godtgjørelse for helgearbeid, melder NTB. Et av hovedproblemene var at avisens styre la rammene for lønnsforhandlingene og dermed grunnlaget for hvor mye lønnsutgiftene skulle bli.

- Vi har fått gjennomslag for deler av våre grunnleggende krav, som det ikke var mulig å forhandle om tidligere. Nå fortsetter vi arbeidet med å planlegge søndagsutgivelsen, sier leder av redaksjonsklubben Terje Akerhaug til NTB.

Han understreker at redaksjonsklubben hele tiden har vært positiv til planene om søndagsavis, men klubben mente redaktørens trussel om å avbryte planene om en søndagsavis hvis ikke klubben firte på sine krav, var uakseptabel.

Den sterke konkurransen blant avisene i hovedstaden er hovedgrunnen for at styret i Arbeiderbladet gikk inn for å publisere avisen alle dagene i uken. Blant annet truer den gryende floraen av gratisaviser med å spise av annonsemarkedet og ikke minst Arbeiderbladets andel. Osloposten er allerede i gang, mens Go' morgen Oslo skal i gang senere på året.

Den første søndagsutgaven av Arbeiderbladet skal etter planen publiseres 7. september.

Til toppen