Skjeve skråblikk på netthandel

Seniorrådgiver Jan-Erik Lystad i Statistisk sentralbyrå er ikke imponert over presisjonsnivået i Arild Haraldsens to kommentarer med tittelen "Er ikke netthandel liv laga". - Haraldsens skråblikk var denne gang svært skjeve, skriver Lystad i dette leserinnlegget.

"

Arild Haraldsen i digitoday har hentet inspirasjon fra SSBs statistikk om bruk av IKT i næringslivet til sine skråblikk 19.2 og 2.3. med tittelen "Er ikke netthandel liv laga". Det er greit. Flere bør besøke våre web-sider og flere bør sette seg inn i våre undersøkelser på IKT-området. De som ønsker å forstå innholdet bør imidlertid ikke invitere Arild Haraldsen med som guide.


Hans skråblikk var denne gang svært skjeve.

digitoday tar utgangspunkt i SSBs undersøkelser om bruken av IKT og elektronisk handel i næringslivet. Ifølge Haraldsen skal hensikten med disse undersøkelsene være å "vise hvor stor effekt Den Nye Økonomien har for verdiskapningen her i landet". Hans ironiske skråblikk er deretter bygget opp rundt betraktninger om at undersøkelsene ikke måler det de skal måle, og at SSBs statistikk medvirker til å tildekke verdiskapningen av e-handelen.


Det er et forsøk på å skåre poeng på sviktende grunnlag:

  • Hensikten med SSBs undersøkelse var denne gang å belyse næringslivets tilgang til og bruk av IKT. Virkninger av bruken på verdiskapning og annet håper vi å komme tilbake til senere. Det er selvsagt viktig - men var altså ikke tema for denne undersøkelsen.
  • Skråblikkene tar utgangspunkt i avsnittet om elektronisk handel og bestillinger mottatt over Internett. Selvsagt må bruken av IKT belyses utover det å måle verdien av mottatte bestillinger. Da beveger vi oss imidlertid over i elektronisk forretningsdrift - som viser hvordan de øvrige forretningsprosessene påvirkes av den nye teknologien. De som tar bryet med å lese hele rapporten vil likevel se at den også dekker dette feltet. Mens omfanget av elektronisk forretningsdrift er stort er imidlertid omsetningen fra netthandel fortsatt liten.
  • SSBs undersøkelse er samordnet med tilsvarende undersøkelser i Sverige, Danmark og Finland. Vi har også laget en rapport der IKT-bruken i disse landene sammenliknes. Haraldsen har lest vår rapport slik at Norsk næringsliv skal ligge på jumboplass i Europa. Det er fri fantasi - og høyst sannsynlig svært feil. Våre rapporter sier ikke noe om landene utenfor Norden. Heldigvis er imidlertid nå også andre europeiske land i ferd med å gjennomføre undersøkelser etter samme modell som den nordiske. Dermed går det neppe lang tid før vi sannsynligvis kan avkrefte hypotesen om jumboplass.
  • Haraldsen ville åpenbart ønsket at tallene for elektronisk handel også inkluderte finansnæringens nettomsetning. Denne gangen var det imidlertid ikke vår målsetting å måle omfanget av ordinær regningsbetaling over nettet. For de fleste formål vil det dessuten være tilslørende å blande dette inn i den øvrige e-handelen. Virksomheten i nettbanker mv. kan dessuten bedre belyses gjennom helt andre undersøkelsesopplegg. Det skal vi komme tilbake til.
  • Vi håper digitoday fortsatt vil hente inspirasjon fra våre web-sider med IKT-statistikk - til sine skråblikk og til andre artikler. La oss for øyeblikket anbefale de ferske resultatene fra Bruk av IKT i næringslivet ved utgangen av 2000. For leserne ville det imidlertid være en fordel om man tok seg litt bedre tid til å fordøye hva våre statistikker egentlig forteller - selv i et skråblikk. Problemene med å måle informasjonssamfunnet fortjener en debatt med et ryddig utgangspunkt.

"
Til toppen