Skjult skrift skaffet flere hits

En amerikansk dommer har satt foten ned for bruken av ordet Playboy i metatagger, det vil si skrift på en nettside, som er skjult for leseren.

Det er nettstedet Calvin Designer Label som i forrige uke fikk forbud mot å bruke ordet Playboy i sine metatagger. Det pornografiske nettstedet hadde til da brukt ordet i sine metatagger for å få opp antallet besøkende til nettstedet.

Metatagger er informasjon som ligger i koden til en nettside, men som er skjult for nettleseren. Fordi flere av søkekatalogene indekserer informasjonen i disse taggene, kan nøkkelord som er lagt her få et nettsted til å komme høyere opp i katalogenes lister.

Bakgrunnen for denne rettstvisten, var at Calvin Designer Label med hjelp av ordene "playboy" og "playgirl" i sine tagger, ble listet før Playboy Enterprises egne nettsteder i flere kataloger. Konsernet gikk derfor til sak mot det de mente var en krenkelse av deres varemerker.

Dommer Charles Legge ga konsernet medhold, og forbød Calvin Designer Label å bruke Playboys varemerker i domenenavn, metatagger og sine nettsider. Selv om dette bare er et midlertidig forbud til en eventuell rettssak kommer opp, er det den første rettskjennelsen som omhandler en varemerkekrenkelse et annet sted enn i domenenavn på Internett, og vil derfor kunne skape presedens for senere saker.

- Det vil være naturlig for domstoler å se til denne saken for senere saker rundt metatagger, sier jussprofessor Mark Lemley ved universitetet i Texas til News.com.

Lemley sier videre at han vil finne det merkelig om noen domstol noen gang vil gjøre det lovlig å bruke konkurrerende varemerker for å dra folk til sine nettsteder.

Les mer om:
;