Skogsholm varsler melding om infrastruktur

Nyutnevnt statsråd i Samferdselsdepartementet Torild Skogsholm vil utpå nyåret komme med en stortingsmelding der departementet går igjennom hele teleområdet for å se om telepolitikken fungerer i tråd med målsetningene.

Nyutnevnt statsråd i Samferdselsdepartementet Torild Skogsholm vil utpå nyåret komme med en stortingsmelding der departementet går igjennom hele teleområdet for å se om telepolitikken fungerer i tråd med målsetningene.

Torild Skogsholm er svært forsiktig i sin beskrivelse av telemarkedet som nyutnevnt statsråd, men sier til digi.no at hovedpunktene i telepolitikken som er ført så langt fortsatt står ved lag. - Konkurranse er fremdeles et middel for å nå et mål.

Skogsholm kjenner teleområdet spesielt godt, siden hun fra sin forrige periode som statsråd i Samferdselsdepartementet for vel to år har vært direktør i NetCom, med blant annet ansvar for myndighetskontakt og påvirkning.

Hun sier at departementet nå vil gå igjennom hele teleområdet og se om politikken står i forhold til målene. - Dette handler først og fremst om infrastrukturpolitikk. Skogsholm sier hun vil komme tilbake til Stortinget med en melding om dette til våren.

Bytte av statsråd betyr ikke nødvendigvis store endringer innenfor telepolitikken. - Mine mål om å skaffe billige og gode produkter som skal være tilgjengelige for folk flest, er nok ikke annerledes fra den tidligere regjeringens, sier hun.

Den nye statsråden vil ennå ikke si spesielt mye om hva slags telepolitikk den nye regjeringen vil føre sammenlignet med den tidligere regjeringen.

Hun sier seg fornøyd med den jobben som Post- og teletilsynet har utført. - Tilsynet arbeider med mange viktige områder, og er et viktig redskap for Samferdselsdepartementet i forhold til at de skal følge opp telepolitikken som Stortinget produserer. Jeg har ikke møtt tilsynet i min nye jobb, men har tillit til at de behersker jobben, sier hun.

Skogsholm sier at Telenor er en stor og dominerende aktør i det norske markedet. - Det gjenstår fortsatt utfordringer på konkurransesiden i markedet.

Til toppen