Skogsholm vil ha kortere frist på teleklager

Samferdselsminister Torild Skogsholm ønsker kortere behandlingstid i klagesaker i telesektoren.

Samferdselsminister Torild Skogsholm ønsker kortere behandlingstid i klagesaker i telesektoren.

EUs ekom-lov (lov om elektronisk kommunikasjon) ble iverksatt i 2004 og skal gjennomføres og håndheves av Post- og teletilsynet (PT).

Nå ønsker Samferdselsdepartementet en veiledende frist på maksimalt fire måneder for behandling av klagesaker etter ekom-loven. Fristen løper fra klage mottas av Post- og teletilsynet til Samferdselsdepartementet fatter endelig vedtak.

– De nye fristene for behandling av klagesaker etter ekom-loven vil gi økt forutsigbarhet for både for næringsliv, brukere og myndigheter. Vi har tidligere hatt mange saker innenfor telesektoren der lang saksbehandling har vært et problem for alle parter. Det ønsker vi å unngå med de nye fristene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Fristen er satt på bakgrunn av en rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe. Gruppen ble nedsatt i februar, og har bestått av representanter fra Samferdselsdepartementet og Post-og teletilsynet.

I arbeidsgruppens rapport legges det særlig vekt på klagers og andre berørte parters behov for rask saksbehandling og hensynet til forsvarlig saksbehandling. De nye fristene skal holdes først og fremst ved at klagesaker skal gis høyere prioritet. Fristavbrudd skal bare kunne gis i særskilte tilfeller.

    Les også:

Arbeidsgruppen har utarbeidet et sett med konkrete regler for saksbehandlingsfrister for klager på vedtak fattet av Post- og teletilsynet etter ekom-loven.

Til toppen