Skole-Norge opp til elektronisk eksamen

200 skoler tilrettelegger for elektronisk eksamen denne våren.

Skole-Norge opp til elektronisk eksamen

200 skoler tilrettelegger for elektronisk eksamen denne våren.

Skole-Norge digitaliseres, og denne våren har Utdanningsdirektoratet og skoleeierne for første gang tilrettelagt for IKT-baserte eksamen i stor skala, skriver Aftenposten.

Utdanningsdirektoratets eget web-baserte system, PGS, skal erstatte de to store norske læringsplattformene It's Learning og Fronter.

Selv om flertallet av eksamene fortsatt leveres på papir, har bruk av elektronisk eksamen vokst kraftig fra 2006 da det bare var 12 skoler med IKT-basert eksamen. I fjor økte tallet til 60.

De fleste videregående skoler har nå bærbare PC-er til bruk i undervisningen, som er årsaken til at så mange skoler i år legger opp til elektronisk eksamen.

Gjennom PAS (prøveadministrativt system) er alle avsluttede eksamener på tiende trinn i grunnskolen og de tre trinnene i videregående lagt inn i databasen.

PAS er web-basert og erstatter tre tidligere systemer for å administrere avvikling av eksamen og andre prøver som utarbeides av Utdanningsdirektoratet.

Elevene på de 200 skolene som gjennomfører elektronisk eksamen i vår, vil hente eksamensoppgavene og levere sine besvarelser gjennom et nytt gjennomføringssystem.

Til toppen