Skole sparer millioner på åpne standarder

Møre og Romsdal fylke har lagt om de IT-baserte elev-tjenestene til en ren web-basert modell.

Skole sparer millioner på åpne standarder

Møre og Romsdal fylke har lagt om de IT-baserte elev-tjenestene til en ren web-basert modell.

Den nye modellen ble satt i drift ved skolestart i høst og fylket hevder å ha spart millioner av kroner. Gjennom en felles webportal når elevene alle sine læringsressurser. Portalen har fått navnet UNGweb.no.

Portalen er basert på web 2.0 og åpne standarder med utviklingsverktøyet eZ-Publish. Innholdet består av tjenester fra innholdsleverandører og andre eksterne tjenester.

For to år siden var utfordringen å få til en IT-infrastruktur som kunne håndtere de de store mengdene bærbare PC-er som kom inn i skolene. Med de daværende strukturene ville det kreve flere millioner i tilførte ressurser.

Fylket ønsket å få til en enklere struktur ved å flytte alle de IT-baserte elevtjenestene til en ren webplattform og å tilby så mange verktøy som mulig via Internett. Resultatet er en struktur som setter elevene i stand til å skreddersy portalen til sin egne behov, samtidig som man sparer skolene fra å drifte lokale servere og kostbare fil/skriver-løsninger, pålogging og brukeradministrasjon.

I stedet for å måtte tilføre store ressurser på IT-drift, har man spart store ressurser på IT-drift, hevder Martin Hauge i IT-seksjonen i fylket.

UNGweb er en webportal for læringsressurser og verktøy for ungdom og elever i Møre og Romsdal fylke. Grensesnittet består av små programmer, «widgets», som elevene kan velge selv og legge inn i sin personlige portal. Brukerene kan designe og redigere sitt eget arbeidsområde som de selv ønsker. Det er pedagogisk relaterte tjenester som lærebøker, oppgaver, prøver, ordbøker, tester, lagring, lærer-elev-dialog, e-post, tekstbehandling, kalkulatorer, kalender og mer - alt hentes fra Internett. Samtidig distribueres nyheter som er relatert til ungdom. De fleste tjenestene nås via en felles pålogging, som er blitt mulig via FEIDE-tjenesten fra Uninett.

Via sosiale tjenester som diskusjonsforum, kommentarer, spørreundersøkelser og brukergenerert innhold, er meningen å engasjere ungdom til diskusjon, gjerne relatert til fag som historie, samfunnsfag og livssynskunnskap. UNGweb tilbyr også video-streaming fra blant annet ungdomsarrangement og podcast av innslagene - alt fra samme portal.

IT-seksjonen forteller at det nå er få lokale servere igjen ute på skolene. I tillegg er det ingen store lisenskostnader knyttet til verktøyene, kun konsulentkostnader.

Den utbredte bruken av privateide PC-er i trådløse nettverk, sammen med mulighetene med fri programvare muliggjorde denne IT-strategien. Elevene kan nå alle tjenestene fra hvilken som helst PC med internett-tilgang (Linux, Mac eller Windows). Felles innlogging via FEIDE er basert på OpenLDAP, og UNGweb bruker web-moduler som er støttet av de fleste nettlesere. Det er likevel noe pedagogisk programvare, for eksempel innen multimedia, som ikke støtter alle plattformene, men UNGweb forsøker å støtte åpne standarder i maksimal utstrekning.

Elevene på de videregående skolene får et stipend som skal dekke kjøp av PC. De kan kjøpe den maskinen de ønsker, men har da ansvaret for å drifte sin egen PC.

Møre og Romsdal fylke har brukt eZ-Publish i flere år til skolenes nettsider, derfor var det naturlig å bruke denne plattformen til utvidede tjenester. Denne plattformen har den nødvendige web 2.0 støtten og har svært god stabilitet.

Til toppen