Skoledata kan bli et pengesluk

Bruken av informasjonsteknologi må klarere bli uttrykt i lærererplanene for å gi den ønskede gevinst, mener eksperter.

I skolereformen Kunnskapsløftet skal datakunnskapene skjerpes. Norge skal innen 2008 være blant de beste i verden på digitale ferdigheter.

Data skal derfor være en av de fem grunnleggende ferdigheter på lik linje med lesing, skriving, muntlig framføring og matematikk.

For at skolene skal kunne tilby tilfredsstillende dataforhold, vil dette kreve enorme investeringer både i form av datautstyr og etterutdanning av lærere.

    Les også:

IT-budsjettene på flere skoler er blitt syvsifrede, skriver Aftenposten.

Nå slakter kunnskapsbedrifter lærerplanene. Undervisningen må endres radikalt dersom IT-investeringene skal ha effekt, mener Abelia, et av IT-bedriftenes talerør.

De nye lærerplanene skal være klare i januar, og flere lærere frykter nå at datasatsningen i skolen kan gå ut over lærerstillinger.

Abelia mener at IKT-fagene sliter med å finne en balanse mellom teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og forholdet til samfunnsutvikling.

Lektorlaget har gått gjennom forslaget til ny lærerplan i programfaget informasjonsteknologi, og gir følgende bemerkning:

Utkastet kan føre til at faget blir et pengesluk, og vi risikerer at skolene legger ned faget framfor å investere i nye program, nye versjoner av program og tekniske løsninger. Utkastet vil også utløse et stort behov for kursing og etterutdanning, noe vi frykter ikke vil bli prioritert, skriver lektorene i høringsforslaget.

Til toppen