Skoleelever må oppdras til mediebevissthet

- Filtre på Internett-innhold er ingen løsning hvis man ikke er i stand til å gjøre elevene medie- og teknologibevisste, sier direktør Sigmund Lieberg i Nasjonalt Læremiddelsenter. Han reagerer på barneombudets utspill om porno og Internett.

- Filtre på Internett-innhold er ingen løsning hvis man ikke er i stand til å gjøre elevene medie- og teknologibevisste, sier direktør Sigmund Lieberg i Nasjonalt Læremiddelsenter. Han reagerer på barneombudets utspill om porno og Internett.

Barneombud Trond Waage sa i helgen at det var riktig av skolen å stenge Internett-tilgangen dersom elevene brukte den til å skaffe porno. Familieminister Valgerd Svarstad Haugland uttalte til blant annet NRK at hun er mot å stenge Internett-tilgangen.

Nasjonalt Læremiddelsenter er den instansen som har nærmest kontakt med norske skolers bruk av Internett. Direktør Sigmund Lieberg sier til digi.no at han ikke tviler på at Waage har dekning for det han sier om at noen skoler har reagert på elevers nedlasting av porno ved å stenge Internett-tilgangen.

- Men det stemmer ikke med skolenes tilbakemeldinger til oss at dette skulle være noe stort problem. Det er overraskende å høre at skoler har stengt av Internett-aksess. Jeg skulle ønske barneombudet kunne dokumentert dette nærmere.

Waage var i ettermiddag ikke tilgjengelig for kommentar.

- I august i fjor levert vi en rapport til Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) der vi gjorde rede for erfaringen på fire skoler med bruk av spesielle filtre for å skjerme elever fra pornografiske og andre nettsteder med uakseptabelt innhold. Rapporten konkluderte med at undervisningspersonalet oppfattet filtrering som betryggende, og at også elevene stilte seg positive. Følgelig vet departementet at det er teknisk mulig å filtrere bort porno.

Ifølge Lieberg løses ikke problemet gjennom filtrering.

- Det er elevenes etiske plattform som avgjør deres bruk av Internett og andre medietilbud. Svært mange skoler er opptatt av å formilde en etisk plattform for bruken av Internett som en del av arbeidet med ny teknologi. Det viktigste er å rette dette arbeidet mot å skape mediebevissthet og teknologibevissthet, slik at elevene fungerer ut fra grunnleggende holdninger uansett hvor de har tilgang til Internett. Nettfiltrering uten denne bevisstheten er ingen løsning.

Lieberg kjenner til tilfeller der enkelt-elever er blitt straffet for å ha overtrådt regler om bruk av Internett.

- Hovedutfordringen i skolen er å ta Internett-bruk opp til debatt, og få elevene til å medvirke til kritisk forståelse. Åpen og fri tilgang til Internett er av så stor verdi at vi ikke bør begrense den før vi har prøvd andre muligheter.

Problemstillingen er ikke begrenset til Norge.

- Norge er med på å finansiere et arbeid i Brussel som skal arbeide mot å utvikle kjøreregler for bruk av teknologi. EU har satt dette høyt på dagsorden.

Til toppen