Skolelinux trekker seg fra KS-forhandlinger

Onsdag trakk prosjektleder Knut Yrvin i Skolelinux seg fra forhandlingene med Kommunenes Sentralforbund om sentral rabattavtale for kjøp og leie av programvare.

Onsdag trakk prosjektleder Knut Yrvin i Skolelinux seg fra forhandlingene med Kommunenes Sentralforbund om sentral rabattavtale for kjøp og leie av programvare.

Yrvin opplyser om den oppsiktsvekkende beslutningen i et notat som han i natt sendte ut til deltakerne i Skolelinux-prosjektet.

- Vi har trukket oss fra avtalearbeidet selv om Skolelinux ser ut til å innfri formalkravene til KS både organisatorisk og teknisk, sier Yrvin som med notatet ønsker "å forklare hvorfor vi har brukt 600 timer på arbeidet med KS-avtalen framfor annet presserende arbeide med OpenOffice og Skolelinux."

- Skolelinux valgte 8. oktober 2003 å trekke seg fra forhandlingene med KS om å inngå en sentral rabattavtale for kjøp og leie av programvare. Vi opplever at avtalegrunnlaget til KS handler om rabatt på lisenskostnader. Avtalen forplikter ikke KS til å kjøpe eller leie

programvarelisenser. Skolelinux leverte et avtaleutkast med rabatt på tjenester forbundet med oversetting og integrasjon av markedsledende fri programvare. Den frie programvaren som følger med Skolelinux har ingen lisenskostnader. Uten at det kreves lisensvederlag har ikke lisensrabatter noen hensikt, skriver Yrvin i notatet.

Ifølge Yrvin har Utdanning- og forskningsdepartementet (UFD) etterlyst troverdig organisering av Skolelinux-prosjektet. - Forhåpentligvis er troverdigheten bekreftet i vår prosess med KS. Arbeidet viser også at fri programvare er tilpasset den tekniske kravspesifikasjonen til KS. Løsningene kan fritt lastes ned, installeres og vedlikeholdes over Internett uten lisenskostnader, skriver prosjektleder Yrvin i notatet.

Noen bitterhet for at forhandlingene strandet er likevel ikke å spore, tvert imot ønsker Yrvin Linpro og Microsoft lykke til i sluttforhandlinger med KS.

- Skolelinux vil søke "andre rom" i vårt ønske om å bidra til at KS når sitt IT-strategiske mål om å støtte utvikling og bruk av programvare med åpen kildekode. Vi takker for muligheten til å gjøre oss kjent med KS. Vi er glade for den ros vi har fått for å ha levert

den mest omfattende og grundige dokumentasjonen av de fem deltakerene i avtaleprosessen. Vi håper å kunne bidra ved en senere anledning, sier han.

Skolelinux-prosjektet kommernaturligvis ikke til å dø som følge av KS-sammenbruddet. I stedet blir det nå mer tid til å gjøre feilrettinger og forbedringer av KS-aktuell programvare.

- Skolelinux vil videreføre arbeidet med oversetting av markedsledende dataprogram til nynorsk, bokmål og nordsamisk. Vi vil fortsette å tilpasse en fritt tilgjengelig IT-arkitektur anbefalt av UNINETT ABC. Mesteparten av arbeidet vil fortsatt gjøres på dugnad. Vi vil aktivt jobbe mot skjult foreldrebetaling og piratkopiering ved å tilby programmer med brukervennlige lisenser når elever gjør lekser på data, og vi vil fortsette vårt utmerkede faglige samabrid med Debian, Linpro, Linux-labs, IBM, HP og resten av det frie programvaresamfunnet som i dag består av over 68.000 programprosjekter, sier Yrvin.

Til toppen