Skolene får bredbåndsnett av staten

Staten vil ikke bruke penger på bredbånd til alle, men Kristin Clemet gir nå skolene mer støtte.

Utdannings- og forskningsdepartementet gir nå grunn- og videregående skoler støtte til utbygging av bredbånd og til utvikling av tjenester som krever bredbånd. I alt er det satt av 48 millioner kroner til HØYKOM-Skole. Dette er en del av HØYKOM-programmet som skal støtte offentlige virksomheter til å dra nytte av avansert IKT.

Ordningen forvaltes av Norges Forskningsråd gjennom programmet HØYKOM. Programmet er et ledd i arbeidet med å nå målene i Regjeringens bredbåndspolitikk.

Kommuner og fylkeskommuner inviteres nå til å søke tilskudd for å skaffe sine skoler bredbåndstilknytning, og til å søke tilskudd til prosjekter for å utvikle pedagogisk bruk av bredbånd i skolen.

Prosjekter der flere kommuner samarbeider om bredbåndsanvendelse vil bli foretrukket og videregående opplæring vil bli prioritert fremfor grunnskoler. Nærmere informasjon om dette blir gjort kjent gjennom annonser i pressen og gjennom informasjon direkte til kommunene og fylkeskommunene.

Til toppen