Skolene har fått 25.000 brukte PCer

Norske skoler har fått 25.000 gratis PCer, men likevel bytter Læringssenteret samarbeidspartner.

Norske skoler har fått 25.000 gratis PCer, men likevel bytter Læringssenteret samarbeidspartner.

Bare 63 prosent av elevene i en omfattende undersøkelse fra Forskning og kompetansenettverket for IT i Utdanning (ITU) svarer at de bruker data mindre enn en time per uke foran datamaskinen. 20 prosent av datamaskinene i barneskolene er fortsatt uten internett-tilknytning og en tredel av alle skolene på alle klassetrinn er uten intern nettverk.

Dette ønsker undervisningsdepartementet å gjøre noe med. I en ambisiøs fem-årsplan skal Norge være best på digital kompetanse innen år 2008.

Nå har Læringssenteret valgt selskapet In/Out til ny leverandør for ordningen med å overføre brukt IKT-utstyr fra næringsliv til skolene.

Avtalen har sin bakgrunn fra 1999 da Nærings- og handelsdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet tok et felles initiativ til å gi skolene et bedre IKT-tilbud. Dette skulle skje gjennom overføring av nyere brukt datautstyr fra næringslivet og offentlige virksomheter. I løpet av de fire årene ordningen har eksistert, har over 25 000 brukte PC’er kommet skoler landet over til gode.

Administrerende direktør Erlend Reitan i In/Out antar at de gjennom de to siste årene har stått for opptil halvparten av denne leveransen til vel 100 skoler. Til tross for at det er bruktvare får alle ett-års garanti.

- PC-tettheten er alt for lav i de norske skoler, og vi har en stor jobb å gjøre framover, sier han til digi.no.

Han anslår at med 12 årstrinn i skoleverket med i snitt 60.000 elever, vil det være rundt 720.000 elever. Når kravet er en PC per fjerde elev vil behovet være 180.000 PC-er i skoleverket. I tillegg skal PC-ene byttes ut helst hvert fjerde år.

I dag har skolene kjøpt opp rundt 25.000 brukte PCer.

In/Out selger brukt datautstyr som kjøpes inn av de store bedriftene når de trenger å oppgradere maskinparken sin. Etter at maskinene er klargjort og slettet med Ibas sletteverktøy, registreres maskinparen inn i databasen for salg.

- Kunden får et funksjonelt, profesjonelt og vel så bra ustyr som nytt. For næringsliv er løsningen glimrende ved bruk av Citrix-løsninger og tynne klienter, sier Reitan.

In/Out tar for seg brukeropplæring via egne kurs. Selskapet har 25 ansatte og omsatte i 2003 for 9,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 2,2 millioner kroner. Halvparten av de ansatte sitter i utlandet i utviklingsprosjekter. Blant annet forskes nå på den miljømessige siden av gjenbruk.

Til toppen