Skolenettet i Oslo blir intranett

Skolenettet i Oslo blir først og fremst et superraskt intranett, hvor lokalt innhold blir det viktigste. Rektor i intranettet blir en proxy-server, som vil filtrere alle søk ut i verden, og sperre "uegnede nettsteder". Det kom fram under en pressekonferanse på Sogn videregående skole i Oslo i dag.

Skolenettet i Oslo blir først og fremst et superraskt intranett, hvor lokalt innhold blir det viktigste. Rektor i intranettet blir en proxy-server, som vil filtrere alle søk ut i verden, og sperre "uegnede nettsteder". Det kom fram under en pressekonferanse på Sogn videregående skole i Oslo i dag.

- Den teknologiske løsningen gjør det mulig for oss å sperre uegnede internettadresser. Dessuten vil vi opprette vår egen newsserver, hvor nyhetsgruppene vil være sensurert, informerte Nina Elise Jørgensen i EDB-avdelingen til skolekontoret i Oslo. Etter et spørsmål fra salen, måtte hun innrømme at dette ikke vil bli så lett. - Vi kan ikke si sikkert om dette kommer til å fungere. Så naive er vi ikke, sa hun.

Avdelingsleder for EDB-avdelingen til skolekontoret i Oslo, Ove Mo, var mest opptatt av å fokusere på det innholdsmessige i løsningen som ble presentert. - Vi må huske at informasjonsteknologi er et hjelpemiddel, ikke en løsning. Utfordringen er å ta Internett i besittelse, og utnytte de innholdsmessige mulighetene som ligger der, sa han. Schibsted Nett har ansvaret for programvare og teknisk drift av serverne, men de skal også levere innhold til det lukkede nettet. I tillegg blir Telenors Mimes Brønn sentralt innholdsmessig.

Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet (KUF) var representert ved Fred Arne Ødegaard. Han føyde seg fint inn i rekken av smilende, stolte representanter for skole og kommune. - Vi har fått mange signaler fra "sutrende" lærere om at ikke alt stod bra til på IT-siden i Oslo, så vi er glade for at dette nettet nå blir utviklet, sa han. Han fortalte også at KUF i utgangspunktet har dyttet på Telenor for å få de til å utvikle en løsning for osloskolene. At det ble Oslo Energi og Schibsted Nett som stakk av med kontrakten, synes han er helt greit. - Konkurransen mellom de forskjellige aktørene vil tjene den norske skole, sa han.

Målet er at alle elever og ansatte i osloskolene skal være brukere av nettet. Det vil si at alle får tilgang, og dessuten en egen mail-adresse. De største skolene skal være på bredbåndsnettet, mens de mindre skal kobles opp med ISDN.

Til toppen