Abonner
DEBATT

– Skolens systemer lekker til nettet

Datatilsynets kritikk er alvorlig, sier de som klaget på Høgskolen i Vestfold.

Gisle Olsen og Lene Salberg Bratlie er tillitsvalgte for studentkullet som klaget Høgskoklen i Vestfold inn til Datatilsynet.
Gisle Olsen og Lene Salberg Bratlie er tillitsvalgte for studentkullet som klaget Høgskoklen i Vestfold inn til Datatilsynet.

LESERINNLEGG: Gisle Olsen og Lene Salberg Bratlie, tillitsvalgte for studenter ved Høgskolen i Vestfold

I digi.no sin artikkel vedrørende Datatilsynets kritikk av Høgskolen i Vestfold kommer viserektor Anne Fængsrud med en uttalelse som viser at høgskolen fortsatt ikke tar kritikken på alvor.

    Les også:

Som tillitsvalgte skrev vi høsten 2011 til Datatilsynet, fordi flere av lærerstudentene opplevde det som problematisk at vi måtte levere individuelle, skriftlige oppgaver på WordPress. Vi ønsket at individuelle oppgaver skulle leveres på fronter, som er et lukket rom, og at vi selv kunne bestemme hva vi ønsket å legge ut på WordPress. Etter at Datatilsynet ga oss medhold i dette, ba vi om et møte med rektor Petter Aasen. På dette møtet i november 2011 deltok også fagkoordinator, som sa klart ifra at dersom noen studenter ikke likte dette var det bare å finne seg en annen høgskole å studere ved.

Vi fikk inntrykk av at rektor Petter Aasen ikke delte hennes syn på dette, og at han var enig med oss i at mappeoppgaver skulle leveres på et lukket rom. I etterkant av møtet sendte han ut en beskjed til fakultetet om at Fronter var skolens læringsplattform, og at oppgaver skulle publiseres der. Til tross for dette fortsatte Avdeling for humaniora og utdanningsvitenskap på samme måte som før, ved å kreve at disse leveres på WordPress.

Vi lever i en teknologisk verden, og de fleste lærerstudenter i dag har en utbredt kunnskap til teknologiske verktøy. Mange av oss kan mye mer om dette enn de som er ansvarlig for forelesningene i dette tema.

Det faller derfor på sin egen urimelighet når høgskolen prøver å fremstille det som at studentene ikke har digital kompetanse eller dømmekraft, og at det på dette grunnlaget er viktig at de lærer å bruke Wordpress. Wordpress er et enkelt bloggverktøy, som mange av studentene har kjennskap til fra før de begynner på høgskolen.

Det faktum at vi som studenter har både digital kompetanse og dømmekraft er jo nettopp årsaken til at vi påpeker svikt ved høgskolens håndtering av personopplysninger.

Når viserektor Anne Fængsrund viser til at dette handler om manglende kommunikasjon, er dette ikke riktig, og vi har solid dokumentasjon i form av møtereferat og mailer som viser dette. Det er heller ikke sant at det var skolen som tok initiativ til kontakt med Datatilsynet, det var det vi studenter som gjorde. I svar fra Datatilsynet av 3. november 2011 legges det vekt på at behandling av personopplysninger krever et rettslig grunnlag, og at et slikt grunnlag i hovedregel er samtykke fra den registrerte eller hjemmel i lov. Datatilsynet viser til at publisering av egne arbeider skal være frivillig. Dette betyr at de som ønsker å publisere kan få anledning til dette. Det vises imidlertid til at man skal ta hensyn til de som føler ubehag med denne type eksponering.

Vi påpekte ovenfor høgskolen at vi var bekymret for sikkerheten når det gjaldt bloggsiden WordPress, men fikk klar beskjed om at dette var et sikkert system. 9. mars i år lekket likevel systemet data ut til internett, på tross av at brukerne hadde gjort alt de kunne for å sperre for innsyn.

Dette skjedde med det forrige systemet høgskolen brukte, og nå hadde det altså skjedd igjen.

Konsekvensen for dem det gjelder, er alvorlig, fordi dette innebærer at individuelle, skriftlige oppgaver og elevvurderinger nå ligger åpent for hele verden. For oss som framtidige lærere er dette en stor belastning fordi elever og foresatte som regel googler læreren, og da sier det seg selv at det kan skape problemer dersom de får tilgang til oppgaver som er beregnet for privat bruk i studiet.

Noen av oss opplevde for eksempel at elever vi hadde i praksis kom og viste oss oppgaver vi hadde skrevet første studieår.

Vi mener at det er leit at Høgskolen i Vestfold fortsatt ikke tar Datatilsynets tilbakemelding på alvor. Vi har dette året fått høre at vi er vanskelige, samtidig som vi er blitt møtt med sanksjoner av ulik art. Vi er svært takknemlige for at vi er blitt tatt på alvor av Datastilsynet, og vil gjerne benytte anledningen til å takke for dette!

Når det gjelder høyskolens ledelse opplever vi derimot en mangel på dannelse som mangler sidestykke. At viserektor i tillegg går så langt at hun til Tønsberg Blad kommer med usannheter, er nesten ikke til å tro.

Da vi begynte på lærerstudiet, fikk vi en ukes kurs med tema dannelse. Det er kanskje på tide at ledelsen ved Høgskolen i Vestfold tar det samme kurset?

Les mer om: