Skoler tar Microsoft framfor Linux

Skolelinux er gratis og skolene har dårlig råd. Likevel velger skolene Microsofts produkter.

Skolelinux er gratis og skolene har dårlig råd. Likevel velger skolene Microsofts produkter.

Skolelinux er et prosjekt som ble startet opp våren 2001 av 200 programvareutviklere og som baseres på det gratis-operativsystemet Linux. Skolelinux gir skolene et ferdig oppsett med server og klienter for elevene.

I tilllegg følger det med en gratis samling kontorprogrammer som et alternativ til Microsoft Office.

Til tross for at programmet er gratis og skoler sparer lisenskostnader, er det ifølge Aftenposten bare 80 av 3.200 skoler som i dag har tatt systemet i bruk.

- Kommunebyråkratene virker dessverre lite interessert i Skolelinux og blir ikke overbevist av rapportene og testene som viser at dataverktøyet er velegnet i skolen, sier Nina Sundqvist i Skolelinux til Aftenposten.

Den labre interessen er underlig tatt i betraktning at flere eksperter anbefaler Linux. Konsulentselskape Statkonsult skriver i en rapport at Skolelinux er velegnet for bruk i skoler. I tillegg har en rekke skoler testet systemet og er godt fornøyde.

Konsulentselskapet Teleplan har regnet ut at en skole kan spare 60 prosent av totalkostnadene med å ta i bruk Skolelinux i forhold til Windows såkalte "tykke klienter".

I England truer helseministeren å bytte over til Linux og StarOffice/OpenOffice fra Sun.

Her i Norge har utviklingen gått sakte i mangel av programmer i norsk språkdrakt. Dette har dog etterhvert rettet på seg. Linux (Debian) har kommet i norsk versjon gjennom Skolelinux-prosjektet og OpenOffice er oversatt, først i 1.0 og så 1.1-versjonen.

    Les også:

digi omtalte i februar OpenOffice i skolene. 19.000 elever og ansatte ved de videregående skolene i Akershus fikk en CD med både OpenOffice og antivirusprogrammet Norman.

Meningen er at elvene og lærerne skal installere dette hjemme. For dette er programmene de etterhvert vil møte på de videregående skolene i fylket. På skolene holder de IT-ansatte nå på å bytte ut Office med OpenOffice.

Det var Akershus fylkeskommune som i sin tid sammen med Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner tok initiativ å oversette OpenOffice til norsk.

"Nå er målet at programvaren skal tas i bruk i de videregående skolene, blant annet for å spare store beløp i lisenser, " skriver fylkeskommunene.

Til toppen