Skotter overtar drift av innkjøpsdatabase

Et skotsk selskap har fått kontrakten om drift av DOFFIN, Norges offisielle innkjøpsdatabase

Et skotsk selskap har fått kontrakten om drift av DOFFIN, Norges offisielle innkjøpsdatabase

Statens forvaltningstjeneste (Ft) annonserte fredag at den har undertegnet kontrakt med skotske Millstream Associates om å overta driften av Norges offisielle innkjøpsdatabase (DOFFIN) fra nyttår.

Millstream Associates ble innstilt av Ft til å overta driften av innkjøpsdatabasen etter konkurranse med forhandlinger. Telenor Business Solutions krevde ifølge Ft rettslig overprøving av avgjørelsen, men Oslo byfogdembete fant ikke grunnlag for å stanse prosessen. Det går frem av kjennelsen av 7. juli fra Oslo byfogdembete at det ikke foreligger noe regelbrudd. Statens forvaltningstjeneste har nå vurdert saken til å være tilstrekkelig opplyst, og kontrakten med Millstream er undertegnet.

Innkjøpere og leverandører kan fortsatt benytte adressen www.doffin.no når de skal kunngjøre eller søke etter offentlige oppdrag.

Ft lover at for innkjøpere og leverandører vil tjenesten bli minst like god som i dag. I tillegg legges det opp til en del nye funksjoner som skal gi merverdi for brukerne.

Til toppen