Skreddersydde vitser gir økt BNP

Den amerikanske forskeren Ken Goldberg mener man bruker altfor mye tid på å lese dårlige vitser, og har konstruert et nytt vitse-tilbud. Dermed spares mye tid som kan brukes på mer fornuftige arbeidsoppgaver, og bruttonasjonalproduktet går opp.

Den amerikanske forskeren Ken Goldberg mener man bruker altfor mye tid på å lese dårlige vitser, og har konstruert et nytt vitse-tilbud. Dermed spares mye tid som kan brukes på mer fornuftige arbeidsoppgaver, og bruttonasjonalproduktet går opp.

Det er kanskje ikke nødvendig å slutte med vitenskapelig humor-forskning, men forskere ved Berkeley-universitetet i California hevder å ha gravd frem noe som ihvertfall er verd å tygge litt på.

Ved hjelp av datamaskinen kan du nå få en samling vitser som er tilpasset din form for humor.

Og hva så?


Ken Goldberg som er professor ved universitetet i California sier til San Fransisco Chronicle at han har hørt folk klage over at de får hundrevis av vitser på e-post, og bare to eller tre av dem er morsomme.

Goldberg fikk idéen til det nye vitse-prosjektet da han tenkte på filtrering av allegorier en dag på et hotellrom i Belgia.

- Tenk på produktiviteten, sier Goldberg. - Alle disse menneskene som leser alle disse elendige vitsene som ikke er morsomme. De kaster bort enorme mengder med tid. Hvis de kunne få de gode vitsene raskere, ville de fått gjort mer, og bruttonasjonalproduktet ville gått opp.

Goldbergs vitse-konsept, Jester, minner litt om Amazon.com, som gir deg en liste over andre bøker du muligens kunne være interessert i etter at du har søkt etter tittelen på én bok.

Jester er litt mer avansert. Amazon.com baserer sine anbefalinger på én boktittel, mens Jester baserer sine anbefalinger på brukernes rangering av ti vitser.

Overraskende nok, ifølge Goldberg, har ikke de til nå 17.000 brukerne av vitse-tilbudet vist noe markert sammenfall i sans for humor, bortsett fra at det er en viss overlapping mellom de som liker Clinton-vitser og de med en hang til feminist-vitser.

Dette kan også godt skyldes at databasen med 100 vitser er veldig liten, selvom den favner over et bredt spekter; til og med noen som støter de politisk korrekte..

Goldberg ser på Jester som en modell til fremtidig utvikling, mer enn en troverdig latter-spreder, og han vil gjerne samarbeide med en humor-side.

Dog representerer 100 vitser de beste av 1000 foreslåtte, ihvertfall etter bedømmelsen til de som har laget siden.

Her er to vitser fra Jester 2.0. Den ene er mest populær, og den andre minst. Gjetter du hvem som er hva?A guy goes into confession and says to the priest, "Father, I'm 80 years old, widower, with 11 children. Last night I met two beautiful flight attendants. They took me home and I made love to both of them. Twice."
The priest said: "Well, my son, when was the last time you were in confession?"
"Never, Father, I'm Jewish."
"So then, why are you telling me?"
"I'm telling everybody!"
- How many teddy bears does it take to change a lightbulb?
+Svar ...

+Hvem vant? Klikk for å finne det ut
Til toppen