Skreddersyr PowerPC til det mobile Internett

IBM har laget en plattform for å la leverandører spesifisere funksjonalitet de ønsker integrert i PowerPC-prosessorer beregnet på mobilt Internett-utstyr.

Plattformen er døpt PowerPC Internet Appliance Platform (IAP). Den kombinerer prosessorfamilien PowerPC og IBMs erfaring med kundespesifiserte integrerte kretser, med den moderne trenden der hele systemer bygges inn i én og samme brikke. IBM regner med at en brikke med integrert PowerPC-prosessor, skjermdriver, minnedrivere, styring for trykkfølsom skjerm med mer, vil kunne leveres til rundt 60 dollar per stykk.

Ideen er at IBM tilrettelegger mange funksjoner med tanke på integrering, samtidig som utstyrsleverandører gis anledning til å spesifisere ytterligere egenskaper. Plattformen vil legge vekt på lavt energinivå, avanserte egenskaper med tanke på Internett og kommunikasjon og fleksibilitet for å kunne tilpasses ønsker og behov hos utstyrsleverandørene.

IBM mener PC-spesifikke prosessorer ikke kan tilby tilstrekkelig fleksibilitet til å fungere i framtidens batteridrevet Internett-utstyr. Samtidig er tradisjonelle kundespesifiserte kretser - såkalte ASIC for "application specific integrated circuits" - fordyrende og tidsødende når kunden trenger tilleggsfunksjonalitet rundt en kjent prosessorplattform. PowerPC IAP skal gjøre det mulig å oppnå fordelene fra begge verdener, og samtidig spare tid og utviklingskostnader i utviklingen av nytt mobilt Internett-utstyr.

Blant egenskapene IBM selv arbeider med slik at de vil kunne integreres i samme brikke som en PowerPC-prosessor beregnet på batteridrevet utstyr, er talegjenkjenning og kryptering.

IBM sier at selskapets mest avanserte halvlederteknologi, som kopperledning, "silicon-on-insulator", "lav-k" teknologi og produksjonsprosesserer ned i 110 nanometer, inngår i den nye plattformen. Det legger til at det er beredt til å ta på seg oppdrag straks. Seks japanske leverandører av forbrukerelektronikk skal allerede være i gang med prosjekter basert på PowerPC IAP, men IBM vil ikke si hvem de er.

Til toppen