Skrekkrapport for Apple

Tim Cook gir Foxconn 16 måneder til å bedre arbeidsforholdene i Kina.

Apples toppsjef Tim Cook (i gult) inspiserte produksjonslinjen for iPhone i Foxconns nye anlegg i Zhengzhou i Henan-provinsen 28. mars.
Apples toppsjef Tim Cook (i gult) inspiserte produksjonslinjen for iPhone i Foxconns nye anlegg i Zhengzhou i Henan-provinsen 28. mars. (Bilde: Scanpix REUTERS/Apple/Handout)

Tim Cook gir Foxconn 16 måneder til å bedre arbeidsforholdene i Kina.

Denne uken har Apples toppsjef Tim Cook besøkt Kina og inspisert anlegg til underleverandøren Foxconn som produserer Apple-produkter som iPhone og iPad.

Fair Labor Association (FLA), en internasjonal sammenslutning som arbeider for bedre arbeidsforhold globalt, benyttet anledningen til å publisere en omfattende og detaljert rapport om arbeidsforholdene ved flere av anleggene til Foxconn. Rapporten kartlegger brudd på både kinesisk lov og på forpliktelsene Apple påtok seg da selskapet sluttet seg til FLA i januar i år. FLAs granskning ble gjennomført i full forståelse med Apple og som en følge av Apples medlemskap i organisasjonen.

Apple sier de slutter seg fullt og helt til rapportens beskrivelse av arbeidsforholdene og de mange bruddene på både kinesisk lov og forpliktelsene overfor FLA.

Tolv timer etter at rapporten var publisert, kunngjorde Foxconn en plan som innebærer at kinesiske arbeidstidsbestemmelser skal overholdes innen juli 2013, og at 1,2 millioner ansatte skal få kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste som følge av redusert overtidsarbeid.

Undersøkelsene til FLA tok til 13. februar i år. FLA-inspektører har tilbrakt til sammen over 3000 timer inne i produksjonsanleggene. De har observert selve produksjonen og gått gjennom timelister, lønns- og utbetalingslister, skiftplaner, sikkerhetsprosedyrer og annen dokumentasjon. Flere hundre ansatte og mellomledere er dybdeintervjuet, både i og utenfor produksjonslokalene. En anonymisert spørreundersøkelse er gjennomført blant 35 500 vilkårlig utvalgte arbeidere.

Dette har gitt FLA innsikt i arbeidsforholdene, blant annet i perioder der produksjonen har gått for fullt for å dekke etterspørselen etter Apples produkter.

Rapporten kartlegger urimelig bruk av overtid, problemer knyttet til kompensasjon for overtidsarbeid, risikomomenter knyttet til helse og sikkerhet og manglende kommunikasjon som bidrar til at arbeiderne opplever utrygghet.

FLA konkluderer med at Foxconn, for å tilfredsstille sine forpliktelser i henhold til kinesiske regler og FLAs krav, må ansette, lære opp og sørge for boliger til flere titusen arbeidere i anlegg som produserer for ikke bare Apple, men også Dell, HP, Microsoft og andre.

Rapporten slår fast at det er et stort problem for arbeiderne hos Foxconn at de ikke har ekte fagforeninger.

På dette punktet foreligger ingen innrømmelse fra verken Foxconn eller Apple. Kinesiske myndigheter er, som kjent, svært skeptiske til uavhengige fagforeninger.

I en kommentar fra Sum Of Us, en bevegelse blant forbrukere, arbeidere og aksjonærer for å motvirke internasjonale selskapers makt, uttrykkes det frykt for at Apples nye løfter vil vise seg å være like tomme som alle tilsvarende løfter gitt de siste fem årene.

FLA-leder Auret van Heerden mener derimot at med hele verdens øyne rettet mot dem, vil det være umulig for Apple og Foxconn ikke å leve opp til planen som skal rette opp arbeidsmiljøet i Foxconns anlegg innen juli 2013.

    Les også:

Til toppen