JUSS OG SAMFUNN

Skrikende plassmangel ved Ifi/UIO

digi.no har tatt en nærmere titt på hva slags forhold studenter og ansatte arbeider under ved Institutt for informatikk (Ifi) ved Universitetet i Oslo. De ansvarlige synes å ha glemt at mennesker og ressurser tar plass.

Harald BrombachHarald BrombachNyhetsleder
2. okt. 1998 - 15:47

Ifølge Fagutvalget ved Informatikk (FUI) er Ifi landets største utdanningsinstitusjon innen IKT. Torsdag demonstrerte studentene ved instituttet foran Stortinget og krevde at Ifi skal få et tilbygg. Stortinget har nemlig lagt opp til en kraftig økning i antall studenter ved instituttet, men ser ut til å ha glemt at både studenter og ansatte må ha tilfredsstillende arbeidsforhold.

Informatikkstudenter demonstrerer for bedre plass. <i>Foto:  Harald Brombach</i>
Informatikkstudenter demonstrerer for bedre plass. Foto:  Harald Brombach

digi.no satte seg fore å finne ut hvor ille forholdene egentlig er ved instituttet, der en ny informatikkbygning sto ferdig for bare ti år siden. Og ille er det:

Studieleder ved Ifi, Stein Michael Storleer, forteller til digi.no at man ikke engang har kontorer til alle de ansatte.

- Stipendiater må dele kontor med to-tre andre. På andre institutter har ofte hovedfagsstudenter eget kontor.

Samtidig er det også veldig få gode lesesalsplasser ved instituttet. Ifølge Storleer deler 320 hovedfagsstudenter knapt 100 faste lesesalsplasser i selve Informatikkbygningen. Det var flere lesesalsplasser tidligere, men romproblemene har ført til at flere hovedfagslesesaler er bygget om til kontorer.

Samtidig med dette er instituttet tilført midler til nye stillinger for å ta opp 55 flere hovedfagsstudenter, men noe egnet sted å gjøre av disse, har man ikke. Faren er at instituttet blir splittet opp.

- Det har tatt lang tid å få de forskjellige faggruppene ved instituttet til å jobbe som ett miljø. Det at de forskjellige faggruppene holder til på samme sted har vist seg å styrke faget.

Verken de ansatte eller studentene har derfor noen interesse av å måtte fordeles på mange forskjellige bygninger, i beste fall over store deler av Blindern.

I dag finnes det - i tillegg til fem hovedfagslesesaler i selve Informatikkbygningen - også lesesaler i Forskningsparken og i en brakkebygning på utsiden av Informatikkbygningen. Ifi har brukt denne i syv år i påvente av en bedre løsning. Behovet for flere kontorer til de ansatte har gjort at antallet lesesalsplasser her er blitt betydelig redusert.

Brakka ved Ifi/UIO. <i>Foto:  Harald Brombach</i>
Brakka ved Ifi/UIO. Foto:  Harald Brombach

Et annet ressursproblem ved Ifi er antallet plasser i terminalstuene. Mange hovedfagsstudenter har større behov for å bruke en datamaskin enn å sitte ved lesesalsplassen sin .Ifi har tre mindre terminalstuer for hovedfagsstudenter i Informatikkbygningen. I tillegg finnes det et antall spesialiserte laboratorier i bygningen beregnet for studenter med spesielle behov, for eksempel måleutstyr. De hovedfagsstudentene som ikke får plass her, må prøve å finne en plass ved terminalstuene for laveregrad. Selv om disse er større enn terminalstuene for hovedfag, er det langt flere laveregradsstudenter enn hovedfagsstudenter. Bare på begynnerkurset IN105 er det ifølge FUI over 750 studenter. I tillegg er to av laveregradsstuene plassert langt unna Informatikkbygningen.

Storleer forteller at romproblemene ved Ifi har vært kjent i ti år uten at det på fakultetet eller universitetet har ført til tiltak for omdisponering av lokaler internt.

- Det har vært flere "byggetrinn 2", men alle har løpt ut i sanden.

FUI har i et skriv skissert fire alternative løsninger på plassproblemene:

  1. Dagens situasjon fortsetter. Ifi vil da ikke ha rom for utvidelser, men må i strid med alle uttalte ønsker, skjære ned på studenttallet.
  2. Splitting av instituttet. Ifølge FUI har Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet ønsket å splitte Ifi på de andre instituttene ved fakultetet. Dette vil også splitte det faglige og det sosiale miljøet ved instituttet, noe som ifølge FUI vil fjerne mange av de store fortrinnene til Ifi. En stor del av de ansatte skal ha uttalt at de vil si opp sine stillinger hvis dette skjer.
  3.  Flytting til Fornebu. FUI frykter at Ifi vil bli brukt som spydspiss for etableringen av næringslivsaktører, og at det vil ta lang tid før målsettingen for Fornebu-prosjektet oppnås og den mye omtalte "symbiosen mellom det akademiske miljø og næringslivet" oppstår. Samtidig frykter FUI at tidsrammene for prosjektet er alt for knappe til å bygge tilstrekkelige velferdstilbud. Dette inkluderer blant annet studentboliger, barnehager, bokhandel, helsetjeneste og transport. FUI mener alt dette må være på plass før en eventuell flytting. FUI er også redde for at rekrutteringen til faget vil gå ned ved en eventuell flytting. Mange studenter bestemmer seg først for å studere informatikk etter å ha prøvd begynnerkurset og mange kan kvie seg for å pendle mellom Blindern og Fornebu, kanskje flere ganger om dagen.
  4. Utvidelse i Gaustadbekkdalen. Universitetet i Oslo er ifølge FUI unikt i europeisk sammenheng fordi det har nesten alle fagområdene samlet på én campus. Det var også en del av grunnen til å bygge nytt Rikshospital på Gaustad. Tanken om et samlet universitet kan ifølge FUI kun fortsettes dersom Ifi fortsetter å være lokalisert på Blindern-området. Fagutvalget ønsker at det skal bygges et nytt bygg på 10.000 kvadratmeter til en pris på 120 millioner kroner og mener at dette er den beste måten å løse Ifis plassproblemer på.

Instituttstyret behandlet Ifis lokalisering i sommer og konkluderte med at en fortsatt utbygging i Gaustadbekkdalen var den prioriterte løsningen, mens flytting til Fornebu ville være bedre enn en splitting av instituttet eller fortsatte plassproblemer. Studentene støttet i et allmøte dette vedtaket, men det ble presisert at en fortsatt satsing i Gaustadbekkdalen er det eneste gode alternativet.

Spesielt til sivilingeniørprogrammet cybersikkerhet og datakommunikasjon ved NTNU i Trondheim er økningen stor.
Les også

«Eksplosjon» i søkertall på cybersikkerhetsstudier

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.