Skrinnere for Europolitan

Det svenske mobilselskapet Europolitan fikk en gevinst i regnskapsårets første ni måneder på 1,34 milliarder svenske kroner og en omsetningsvekst på 15 prosent til knappe 4 milliarder. Men kundene legger igjen færre kroner og flokker seg ikke lenger om selskapet.

Europolitan avslutter regnskapsåret 31. mars og kan vise til vekst i både omsetning og gevinst. Kundemassen endte etter de første ni månedene på 994.000 kunder ved årsskiftet, hvorav 228.000 på kontantkort. Kundeveksten er nesten halvert på ett år fra 180.000 til bare 109.000.

Resultatet etter skatt endte på 967 millioner svenske kroner, mot 873 millioner de ni første månedene i regnskapsåret 1999/2000.

I de tre første kvartalene i 1999/2000 (avsluttet 31.12.99) ringte hver Europolitankunde for 579 kroner, nå er dette nede i 551 kroner, om en holder kontantkortkunder utenfor. Dette, som kalles for ARPU, skiller Europolitan fra de fleste andre mobilselskap ved at den ligger høyere enn alle andre nordiske mobilselskap. Selskapet mener imidlertid at dette ikke skyldes at kundene ringer for mindre, snarere tekniske omlegginger av rutingen av mobilsamtaler i Sverige som tilgodeser den største aktøren. Tar en med kontantkortkunder, ligger gjennomsnittsinntekten på 449 kroner, ned fra 493 kroner.

Europolitan lanserte før jul som den første nordiske mobilaktøren egne GPRS-mobiltjenester, og fikk i desember en av de fire svenske tillatelsene for å bygge og drive et UMTS-mobilnett.

Selskapet er eid 71 prosent av det britiske mobilselskapet Vodafone.

Til toppen