Skriver bok om millennium-moren

Redaktør Nina Furu i Hjemmenett skriver bok igjen. Nå er det seks år siden sist, og mye har skjedd på teknologi-siden. Dette gjør mye med arbeidssituasjonen til de fleste av oss, og boken handler om endringer og nye muligheter både i arbeidslivet og privat.

Redaktør Nina Furu i Hjemmenett skriver bok igjen. Nå er det seks år siden sist, og mye har skjedd på teknologi-siden. Dette gjør mye med arbeidssituasjonen til de fleste av oss, og boken handler om endringer og nye muligheter både i arbeidslivet og privat.

Ninas bok "I arbeid" - utgitt av Schibsted i 1993 - handler om nye muligheter i arbeidslivet. Eller; det som den gang var nye muligheter. Hjemmenett-redaktøren vil nå komme med en slags videreføring av denne boken, blant annet fordi utbredelsen av Internett har skapt nye muligheter som ikke var kjent for seks år siden.

Forfatteren er opptatt av konsekvenser; både samfunns- og livsstilsmessige. - I praksis lever folk helt annerledes nå enn de gjorde bare for få år siden. Mange har mulighet til å jobbe hjemme, til å bestemme både sin egen arbeidstid og arbeidssted. Selv kan jeg godt sitte på Bahamas og gjøre jobben min, sier hun. - Hvis det er det jeg vil...

Nina mener vi er inne i et viktig paradigmeskifte. - At vi jobber som vi gjør, og blir mer og mer uavhengige av tid og sted, påvirker måten vi tenker og lever på i veldig vid forstand. Når den viktigste varen vi selger på arbeidsmarkedet ikke lenger er tid men kompetanse, er det nødt til å få store konsekvenser. Blant annet blir "arbeidstid" et mer og mer absurd begrep, med de følger dette har både for individet og arbeidsmarkedet, sier hun.

Når det gjelder å tenke annerledes, nevner Furu et eksempel hvor hun og mannen så på TV og begynte å diskutere hvem kvinnen på skjermen egentlig var. - Min umiddelbare reaksjon var å klikke på henne for å finne det ut, ler Nina.

- Hva den nye teknologien gjør med tankene våre, er kanskje det aller mest interessante av det som skjer nå. Jeg griper meg stadig oftere i å ønske meg hyperlinking også i andre medier - for ikke å snakke om i virkeligheten.

Ikke minst er Nina Furu opptatt av hva som vil skje i den private sfæren, med hjem og familie.

- Det er spennende å utforske scenarier for hva som kan skje inn i neste årtusen. For eksempel tror jeg at barn vil få bedre vilkår fordi foreldrene får mer tid. I flere tiår nå har familien kommet i annen rekke, men faktisk trenger både voksne og barn et trygt og kjærlig fundament i tilværelsen.

Bokens arbeidstittel er "Tusenårs-moren" eller "Millenium Mother", og det er fordi Nina mener det er kvinner som går i bresjen for denne utviklingen.

- Kvinner har, og vil ha, karrierer samtidig som de ønsker å være sammen med barna sine.

Hun trekker frem at det er mange kvinnelige ledere i nettbransjen, og tror dette nettopp skyldes at det er mulig å kombinere den type stilling med tid til familien. Nytt er det også at man blir mer og mer global fordi det er mindre viktig hvor man befinner seg:

- Alt som fjerner tradisjonelle skillelinjer, gir nye muligheter for grupper i befolkningen som ikke har de mulighetene i dag. Unge folk får flere sjanser enn de fikk før. Man slipper fordommer i mye større grad enn tidligere, mener Nina, som ikke har bestemt noen utgiver ennå; hun vil gjerne gi ut boken internasjonalt. Det er et både ambisiøst og langsiktig prosjekt, innrømmer hun.

- Kan du ikke legge den ut på Internett?

- Gjerne det også, men jeg er fortsatt så gammeldags at jeg vil ha et fysisk atom-produkt, ikke bare et digital-produkt.

Nina Furu har et motto: - Jeg gjør ingenting for penger som jeg ikke ville gjort gratis. Man selger ikke livet sitt. Tid er det eneste jeg ikke har nok av, sier hun.

Bruken av all ny teknologi kan naturligvis ikke erstatte menneskelig kontakt. Men den kan, ifølge Furu, flytte vekt.

- Vi kan få mer tid til det vi ønsker å bruke tid på, og vi kan prioritere privatlivet høyere.

Nina Furu er en fremtidsoptimist som tror på at vi kan skape en bedre verden hvis vi forvalter den nye teknologien på en forsvarlig måte.

Resten av oss kan jo håpe...

Til toppen