Skriveren ødelegges hvis patronen går tom

Utnytter du patronen i din Epson blekkskriver til siste dråpe, risikerer du å ødelegge hele skriveren, og du kan glemme garantien.

Utnytter du patronen i din Epson blekkskriver til siste dråpe, risikerer du å ødelegge hele skriveren, og du kan glemme garantien.

Den hollandske forbrukerorganisasjonen Consumentbond har advart sine medlemmer mot å kjøpe skrivere fra Epson. Bakgrunnen er at Epson har satt inn en brikke i sine skrivere som som gjør at skriveren slutter å virke når chip'en mener at det er tomt for blekk.     Les også:

Oftest er det mye igjen av de edle dråpene når brikken slår til. Consumentbond hevder at det typisk kan skrives ut ytterligere 50 sider etter at blekkpatronen angivelig er tom.

Du får nå også lastet ned programvare fra Internett som gjør at du kan overstyre brikken.

Men gjør du det ryker garantien. En slik overstyring kan ødelegge skriveren din, ifølge Epson. digi.no tok kontakt med informasjonsavdelingen i Epson Europe i Amsterdam, og stilte følgende spørsmål:

- Hvorfor gir ikke Epson, i likhet med andre leverandører, brukeren et valg om hvorvidt han vil overstyre brikken og fortsette å skrive ut?

Assisterende informasjonssjef Maggie Johns svarer:

- Dessverre kan ikke Epson gi kunden noe valg i dette tilfellet, siden det er tekniske grunner for advarselen om at det er tomt for blekk. Brikken sikrer at skriveren ikke brukes med tomme kassetter. Siden skriverhodene i våre skrivere er permanente, vil luftbobler i systemet kunne gi permanente, fatale skader i skriverhodet, og dermed til hele blekkleveransesystemet.

Epson er forbannet, og vurderer rettslige skritt mot forbrukerorganisasjonen Consumentbond etter at de sendte ut sine advarsler mot Epson-skriverne.

- Organisasjonen unnlot å nevne at det i dag finnes to typer teknologi for blekkskrivere i skrivermarkedet, den såkalte termiske teknologien og piezo-teknologi, sier hun. - Siden Epson bruker piezo-teknologi, må vi sikre at det alltid er blekk til overs i kassetten slik at den ikke går tørr. Dette har vi gjort i mer enn ti år, og det har ingenting med chip'en å gjøre.

Hun understreker også at brukerne ikke betaler for blekket de ikke bruker.

- Epson garanterer - og vil alltid garantere - at det annonserte antall sider kan skrives ut, påpeker hun.

De garanterer imidlertid ikke for produktet dersom du overstyrer chip'ens oppfatning om at det er tomt for blekk.

- Epson reparerer eller erstatter ikke på garantien når problemet etter vår mening oppstår på grunn av bruk utenfor produktets spesifikasjoner. Skader på skriverhodet som er forårsaket av at forbrukerne ignorer skriverens instruksjoner om å bytte blekkpatron kvalifiserer som "bruk utenfor produktets spesifikasjoner", anfører Maggie Johns.

Til toppen