Skrivervik og Cinet best forberedt

De fleste importører og grossister av datautstyr i Norge er positive til de nye miljøforskriftene som ligger på bordet, men Skrivervik Data og Cinet er best forberedt. - Vi trenger ikke endre på noen ting, sier shippingsjefen i Skrivervik, Per Ove Misund, til digi.no.

Den nye miljøforskriften, som omfatter såkalte EE-produkter, stiller store krav til norske importører og produsenter av datautstyr. Disse blir, dersom forskriften går gjennom i sin nåværende form, pliktet til å ta imot produkter fra detaljister og sluttbrukere samtidig som de må sørge for at utstyret blir nedbrutt eller gjenvunnet.

Kontor og Datateknisk Landsforening har tatt initiativet til å opprette et sentralt mottaksapparat som vil sørge for at avfallet blir sendt til en miljøstasjon. Ansvaret for forsendelser til dette mottaksapparatet ligger likevel hos produsentene og importørene, men samtlige digi.no har pratet med er likevel positiv til forskriften - og enkelte, som Skrivervik Data og Cinet, hevder at de også svært godt forberedt.

- Vi har allerede en avtale med hovedleverandøren vår, Sun Microsystems, om tilbakelevering av utrangerte produkter, sier shippingsjef i Skrivervik Data, Per Ove Misund, til digi.no. Han forklarer at Sun plukker ut det utstyret som er kurant og setter dette inn i maskiner som selges som resirkulerte maskiner. Restavfallet sørger Sun for blir tatt hånd om på en miljøriktig måte.

Også den norske PC-fabrikanten Cinet har tatt skritt for å oppfylle den forestående miljøforskriften.

- Vi har apparatet på plass ettersom vi allerede tar hånd om eldre maskiner som kommer inn. I dag er det stort sett kurant utstyr som kommer inn, men vi er forberedt til å ta i mot utrangert utstyr dersom dette skulle være nødvendig, sier administrerende direktør i Cinet, Øystein Moan, til digi.no.

Cinet benytter seg per i dag av to selskaper for å avhende sitt dataavfall, Alternativ Data og IBAS, som tar seg av henholdsvis videresalg og sikkerhet (IBAS sletter data sikkert, slik at dette ikke skal komme på avveie).

Noe mer komplisert kan omleggingen bli for Merkantildata, som per i dag ikke har noe apparat for å håndtere denne type avfall. Økonomisjef Jan Erik Olsen stiller seg likevel positiv til at det nå kommer lovregler som tvinger IT-bransjen til å rydde opp etter seg.

- Med et så hyppig generasjonsskifte i maskinvare som vi har i dag er det klart at bransjen må være med å betale for kalaset. Personlig hadde jeg heller sett at staten hadde ilagt en avgift, og at de selv håndterte problemet, sier Olsen til digi.no. Han mener det kan bli problematisk for Merkantildata å oppfylle de kravene som er skissert i forskriftsutkastet.

- Dette blir en svært kostnadskrevende jobb for Merkantildata. Per i dag har vi ikke et apparat som kan ta seg av denne type avfall, sier Olsen.

Til toppen