Skrur av Flash-støtten i mobil Firefox

Stjeler for mye ytelse, mener Mozilla.

Skrur av Flash-støtten i mobil Firefox

Stjeler for mye ytelse, mener Mozilla.

Mozilla kom i går med den tredje lanseringskandidaten av Firefox for Maemo 1.0. I denne uken har man gått til det skritt å deaktivere hele pluginstøtten. Det er først og fremst støtten for Flash Player som rammes av dette.

Årsaken til deaktiveringen er ifølge Stuart Parmenter, direktør for Mozillas mobilplattform, at denne degraderte ytelsen for mange nettsteder til under det Mozilla vil godta som akseptabelt.

Selv om støtten for plugins er deaktivert, er det mulig for brukerne å aktivere den igjen via «about:config»-siden. Parmeter oppgir i dette blogginnlegget at Mozilla skal lage et nettlesertillegg som gir brukerne kontroll over hvilke nettsteder som man ønsker aktivere pluginstøtten for. For ytelsesproblemene skal ikke være knyttet til alle nettsteder. For eksempel skal YouTube fungere ganske godt.

I tillegg til den deaktiverte pluginsstøtten, skal Firefox for Maemo 1.0 RC3 inkludere flere feilfikser og stabilitetsforbedringer. Den skal også være bedre tunet med hensyn på ytelse, slik at blant annet lasting av sider og zooming og panorering skal oppleves som raskere.

RC3-utgaven støttes av Nokias Maemo-baserte N900- og N810-enheter. Den kan lastes ned fra denne siden.

Til toppen