Skrur av MathML-støtten igjen

– Risikoen er for stor, mener Google.

Skrur av MathML-støtten igjen
Muligheten til å vise matematiske uttrykk beskrevet med MathML har blitt deaktivert igjen i Google Chrome av sikkerhetsårsaker.

Blant de største nyhetene i Chrome 24 var støtte for MathML, et markeringsspråk for beskrivelse av matematiske uttrykk. I går kom Google med Chrome 25, og blant nyhetene er det faktum at MathML-støtten har blitt deaktivert igjen.

– Vi har også løst en svært alvorlig sikkerhetsproblem ved å deaktivere MathML i denne utgivelsen. WebKit MathML-implementeringen er ikke helt klar for «prime time» ennå, men vi gleder oss til å kunne aktivere den igjen i en framtidig utgivelsen så snart sikkerhetsproblemene har blitt løst, skriver Googles Jason Kersey i et blogginnlegg.

Chrome 25 inkluderer også 30 andre sikkerhetsfikser til sårbarheter med varierende alvorlighetsgrad. Mange av feilene har blitt oppdaget ved å bruke verktøyet AddressSanitizer, som er spesielt laget for å oppdage minnefeil.

Det er også en del ny funksjonalitet i Chrome 25. Det meste har vi allerede omtalt i denne artikkelen. Kort oppsummert inkluderer dette at tredjepartsapplikasjone ikke lenger kan installere Chrome-utvidelser i det stille, samt støtte for teknologiene Web Speech API, Content Security Policy og Shadow DOM.

    Les også: