Skuespiller håper å finne Parkinson-kur på nettet

Den Parkinson-rammede skuespilleren Michael J. Fox bruker stadig mer tid på å skaffe penger til mer forskning på nervesykdommen. Nå åpner han en egen nett-tjeneste for formålet.

MichaelJFox.org er resultatet av den populære filmskuespillerens ønske om å samle inn nok penger til å finansiere forskningen på en effektiv medisin mot den snikende nervesykdommen Parkinson. Håpet er at nettsatsingen vil øke folks bevissthet om Parkinsons sykdom og at myndighetene innser at de må øke forskningsinnsatsen på området.

Den nye stiftelsen Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research har tro på at nettsatsingen vil gjøre det mulig å snu seg raskere i forhold til å samle inn penger til de mest lovende forskningsprosjektene. Intensivert offentlig informasjonsarbeid i regi av Parkinson's Action Network (PAN) står også høyt på agendaen for organisasjonen, som jobber for et bedre liv for de over én million mennesker som lever med sykdommen.

Stiftelsen opplyser at enkelte forskere har håp om å finne fram til et botemiddel for Parkinsons sykdom innen den kommende tiårsperioden. Det vil selvfølgelig bety mye for verdens Parkinson-rammede, men ikke mindre vil et slikt forskningsfunn bety en helt avgjørende forståelse for bekjempelsen av andre nervesykdommer som har liknende mønster som Parkinson.

Nettstedet MichaelJFox.org designet og utviklet - helt gratis - av DNA Studio, et av underholdningsindustriens ledende selskaper innen digitale medier.

Til toppen