Skuffende fra Otrum

Otrum Electronics leverte tirsdag et resultat som var svakere enn ledelsen tidligere har håpet på. I fjerde kvartal falt driftsmarginen til 50 prosent og omsetningen i årets siste kvartal var ikke så sterk som ventet. Selskapet har tydeligvis ikke behov for den sterke egenkapitalen og vil sende 12,4 millioner kroner tilbake til eierene.

Otrum Electronics leverte tirsdag et resultat som var svakere enn ledelsen tidligere har håpet på. I fjerde kvartal falt driftsmarginen til 50 prosent og omsetningen i årets siste kvartal var ikke så sterk som ventet. Selskapet har tydeligvis ikke behov for den sterke egenkapitalen og vil sende 12,4 millioner kroner tilbake til eierene.

I hele 1998 omsatte Otrum for 56,7 millioner kroner, hvilket er 46 prosent mer enn i 1997. Driftsresultatet økte i den samme perioden med 14,9 prosent.

I fjerde kvartal ble omsetningen 20,2 millioner kroner, driftsresultatet 10,2 millioner kroner og resultatet 6,8 millioner kroner.

Omsetningen i fjerde kvartal utgjorde både i 1998 og 1997 omlag 35 prosent av årsomsetningen i Otrum. Etter fremleggelsen av resultatet for tredje kvartal kom ledelsen i Otrum med uttalelser om forventet resultat som tilsa at de ventet en omsetning på rundt 28 millioner kroner i siste kvartal.

Selskapet har i løpet av fjoråret fakturert 73.133 installasjoner hvorav 22.530 i fjerde kvartal. Til sammenlikning ble det i tredje kvartal installert 15.970 enheter.

Etter årets tre første kvartaler var driftsmarginen 60 prosent og i tredje kvartal isolert var den oppe i 64 prosent. Ved presentasjonen av resultatene etter første halvår mente ledelsen i selskapet at dekningsbidraget per solgte enhet ville øke med 60 prosent i siste halvår.

Driftsmarginen har imidlertid gått ned, og var i fjerde kvartal drøye 50 prosent. For året under ett ble driftsmarginen 57,6 prosent.

Ved fremleggelsen av resultatene etter tredje kvartal forventet ledelsen et årsresultat på mellom 38 og 40 millioner kroner før skatt. Fasiten ble et resultat før skatt på 32,4 millioner kroner, og altså betydelig under hva ledelsen trodde på så sent som 3. november i år.

Selskapet har fremdeles en sterk egenkapital, tydeligvis sterkere enn Styret for Otrum opplyser at de vil foreslå for selskapets generalforsamling at det utbetales et utbytte på 1,10 kroner per aksje. Utbytte-utbetalingen tilsvarer 12,4 millioner kroner.

Til toppen