Skuffende kvartal for Microsoft

Windows 8 og Office hemmes av tregheten i pc-markedet.

Skuffende kvartal for Microsoft
Microsoft-sjef Steve Ballmer har ført Microsoft til et punkt der selskapets kvartalsomsetning er under halvparten av Apples. Bilde: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images / All Over Press

Microsoft publiserte i går kveld sine tall for kvartalet fram til 31. desember, det andre kvartalet i selskapets avvikende regnskapsår. Hovedtallene ser slik ut, sammenliknet med samme kvartal i forrige regnskapsår:

  • Omsetningen øker med 2,7 prosent til 21,5 milliarder dollar.
  • Driftsresultatet faller med 2,8 prosent til 7,78 milliarder dollar
  • Nettoresultat etter skatt faller med 3,7 prosent til 6,38 milliarder dollar

Microsofts regnskap oppgir omsetning og driftsresultat segmentvis, det vil si for avdelingene Windows, Server and Tools, Online Services, Business (Office) og Entertainment.

For Windows er den offisielle omsetningsveksten 24,0 prosent til 5,88 milliarder dollar. Driftsresultatet vokser med 14,4 prosent til 3,30 milliarder dollar.

Nest størst i omsetning er Office. Her faller omsetningen med 9,8 prosent til 5,69 milliarder dollar. Avdelingen leverer fortsatt det største driftsresultatet, trass i en nedgang på 14,9 prosent til 3,57 milliarder dollar.

For et år siden var Server and Tools jevnstor med Windows-avdelingen i omsetning. I det siste kvartalet øker omsetningen med 9,5 prosent til 5,19 milliarder dollar, mens driftsresultatet øker med 8,8 prosent til 1,95 milliarder dollar.

Omsetning til underholdningsavdelingen faller med 11,0 prosent til 3,78 milliarder dollar, mens driftsresultatet øker med 15,3 prosent til 596 millioner dollar. Avdelingen bokfører også all omsetning av apparatur. Det innebærer at omsetningen omfatter inntekter fra salg av det nye nettbrettet Surface. Salgstall for Surface nevnes imidlertid ikke. I en konferansesamtale med analytikere sier finansdirektør (CFO, Chief Financial Officer) Peter Klein at Microsoft med vilje har begrenset forbrukeres tilgang til Surface. Wall Street Journal siterer analytikere i UBS som nylig reduserte sine anslag over antall solgte Surface i desember-kvartalet fra to til én million.

Nettsatsingen til Microsoft (Online Services) bidro i kvartalet med 4,1 prosent av selskapets samlede omsetning, ved en økning fra i fjor på 10,8 prosent til 869 millioner dollar. Det negative driftsresultatet er kraftig redusert, fra 459 millioner dollar til 283 millioner.

Det som kompliserer vurderingen av utviklingen i Microsofts omsetning er forhåndssalg av produkter før selskapet er i stand til å levere dem. Bokføringsregler krever at disse inntektene ikke kan føres i regnskapet før kunden har fått tilgang til produktet.

Microsoft er åpen om dette, og oppgir tall for Windows og andre produkter som etter deres mening gir et bedre bilde av den faktiske utviklingen. De trekker for eksempel 622 millioner dollar fra Windows-omsetningen i desember-kvartalet, og fastslår at den reelle omsetningsøkningen fra desember-kvartalet 2011 er 11 prosent, til 5,26 milliarder dollar.

En tilsvarende korrigering for Office gir et helt annet bilde av utviklingen i kvartalet: Den justerte omsetningen lyder på 6,48 milliarder dollar, det vil si 788 millioner mer enn det formelt bokførte tallet. Det innebærer en omsetningsøkning på 3 prosent framfor et fall på 10 prosent.

Utslaget for underholdningsavdelingen er å legge 380 millioner dollar til kvartalsomsetningen. Det gir et fall på 2 prosent framfor et fall på 11 prosent.

Det som er klart, er at Windows 8 ikke har gitt det utslaget som Microsoft hadde håpet på. Det første kvartalet da Windows 7 var i salg, økte Windows-omsetningen med 70 prosent. Overfor dette er ikke 24 prosent så mye å skryte av.

Det er åpenbart at Microsoft rammes av tregheten i det globale pc-markedet, som ifølge IDC falt med 6,4 prosent i desember-kvartalet, og med 3,2 prosent for hele året 2012.

Børsen trakk en forholdsvis dyster konklusjon: Microsoft-aksjen falt 2,1 prosent da kvartalstallene ble kjent.

Les mer om: