Skuffende svak kundevekst for NetCom

Stort frafall av kontantkortkunder som ikke fyller på kortet i løpet av ett år ga NetCom en elendig kundevekst i første kvartal. Nysalget ga bare en netto kundetilvekst på 8.671 nye abonnenter.

Stort frafall av kontantkortkunder som ikke fyller på kortet i løpet av ett år ga NetCom en elendig kundevekst i første kvartal. Nysalget ga bare en netto kundetilvekst på 8.671 nye abonnenter.

Etter den søte kløe kommer den sure svie heter det i munnhellet, og det kan nå virke som mobilselskapene begynner å merke ulempene ved å bunkre opp kontantkortkunder. Flere av disse kundene velger å ikke fylle på kontantkortabonnementent, for skjer ikke dette innen ett år, stenges abonnementet.

I en børsmelding fra NetCom opplyser selskapet at kundeveksten er i ferd med å avta, i første rekke ved at kontantkortkunder ikke lenger tas med i kundebasen om en ikke har fylt opp kortet i løpet av året. NetCom har beregnet kundeavgangen i første kvartal til 25 prosent, beregnet på årlig basis.

Fungerende informasjonsdirektør i NetCom, Guri Wormdahl, sier til digi.no at kontantkortkunder må kjøpe tellerskritt i løpet av året for å beholde abonnementet.

Hun sier selskapet begrunner dette med at telemyndighetene pålegger selskapet å ikke ha uvirksomme nummer foruten at det er forbundet kostnader med å ha et mobilnett i drift.

- Det at kundene kjøper samtaletid av oss er den måten vi finansierer mobilnettet på, sier hun.

Kontantkortsalget var spesielt bra i fjor. De to mobilselskapene i Norge klarte å selge 760.000 nye mobilabonnement og nær 90 prosent var kontantkort.

Wormdal sier at kundene blir gjort oppmerksomme på at det må kjøpes flere tellerskritt før perioden er over. Hun vet ikke hvor mange abonnement som kan tenkes bli stengt på grunn av dette.

Ungdommen bruker mobilen mest aktivt, spesielt knyttet til tekstmeldinger (SMS), ifølge operatørtall. En undersøkelse NetCom har utført sier at 92 prosent av jentene i alderen 15-19 år har egen mobiltelefon, mens det tilsvarende for gutter i samme alder er 82 prosent.

- NetCom var blant de første i verden til å lansere WAP- tjenester, og nå ser vi at våre WAP-kunder i gjennomsnitt bruker telefonen langt mer enn våre øvrige kunder. Vi vil arbeide offensivt for å øke kundeveksten, og samtidig sikre at innovative produkter legger grunnlaget for økt bruk, sier administrerende direktør i NetCom Terje Christoffersen, i en pressemelding.

NetCom har blant annet i påvente av de nye WAP-telefonene, i liten grad hatt store markedskampanjer, noe som også har påvirket kundetilgangen.

Men selskapet planlegger store WAP-kampanjer i april for våren og sommeren, der WAP-telefoner selges til gunstige priser.

Til toppen