Abonner
RESULTATERFINANS

Skuffende tall fra IBM

Aksjen faller og det varsles nedbemanning.

Maskinvare står for en stadig mindre del av omsetningen og overskuddet til IBM. Bildet viser en Power7-basert server av typen Power 750 som ble lansert i mars i år med tanke på lavendemarkedet.
Maskinvare står for en stadig mindre del av omsetningen og overskuddet til IBM. Bildet viser en Power7-basert server av typen Power 750 som ble lansert i mars i år med tanke på lavendemarkedet. Bilde: IBM

Tallene som IBM publiserer for første kvartal 2013 var dårligere enn analytikerne hadde ventet for både omsetning og resultat. Selskapet greier ikke å vokse i takt med sine markeder. IBM-aksjen stupte neste 6 prosent da tallene ble kjent, ifølge Bloomberg.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor falt omsetningen med 5,1 prosent til 23,4 milliarder dollar. Resultatet før skatt falt med 6 prosent til 3,61 milliarder dollar. Nettoresultatet etter skatt falt med 1,1 prosent til 3,03 milliarder dollar.

Analytikerne hilser velkommen meldingen om at IBM forsøker å få Lenovo til å ta over produksjonen av x86-servere. De mener satsingen på industristandardvare faller utenfor IBMs reelle kompetanseområde.

IBM har ikke kommentert et eventuelt salg til Lenovo, men bekrefter at avhending av virksomhet er en del av en nedbemanningsplan for å rette opp selskapet.

Men IBMs problemer er ikke bare knyttet til lavende maskinvare.

Teknologitjenester (Global Technology Services) står for over 40 prosent av selskapets omsetning. I kvartalet falt avdelingens omsetning med 4,6 prosent til 9,86 milliarder dollar. Forretningstjenester (Global Business Services) opplevde en nedgang i omsetning på 3,2 prosent, til 4,66 milliarder dollar.

Innen programvare – IBMs nest største avdeling etter omsetning – står omsetningen på stedet hvil: 6,4 milliarder dollar er 0,6 prosent lavere enn i fjor.

Innen maskinvare – «Systems and Technology» – faller omsetningen med hele 17 prosent, til 3,23 milliarder dollar. Driftsunderskuddet er på 405 millioner dollar. Det er mindre enn for et år siden – 568 millioner dollar – men lønnsomheten er ytterligere svekket.

Det er bare finansieringsavdelingen («Global Finance») som vokser, med 6,7 prosent til 1,04 milliarder dollar. Her viser imidlertid regnskapet at mesteparten av omsetningen er intern, og at den eksterne delen av virksomheten oppnådde en omsetningsvekst på beskjedne 1,9 prosent, til 499 millioner dollar.

IBM-sjef Ginni Rometty sier mange større avtaler som burde vært inngått i kvartalet, i stedet ble utsatt til inneværende kvartal. Oracle-sjef Larry Ellison hadde en tilsvarende unnskyldning for fire uker siden, se artikkelen Oracle i stampe.

Kostnader er åpenbart et problem for IBM. Stadig oppkjøp førte til at IBM hadde nesten 467 000 ansatte ved utgangen av 2012, en vekst på 7,8 prosent fra året før. Nettoresultat per ansatt falt med 2,8 prosent i samme periode.

Les mer om: