Skuffet over krisepakken til IT

Ingen god pakke for å bygge framtidens kunnskapsindustri, mener Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Skuffet over krisepakken til IT

Ingen god pakke for å bygge framtidens kunnskapsindustri, mener Fredrik Syversen i IKT-Norge.

IKT-Norge er skuffet over hovedlinjene i Regjeringens krisepakke.

– Dette er stort sett tiltak for tradisjonell industri, ikke for å bygge framtidens kunnskapsindustri, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvkling i IKT-Norge.

Særlig skuffet er IKT-Norge over at Regjeringen ikke inkluderer en satsning på høyhastighets bredbånd i sin «infrastruktur-pakke».

IKT-Norge har lenge forsøkt å få Regjeringen til å forstå at infrastruktur for framtiden også innbefatter bredbånd. Bredbånd hadde en sentral plass i krisepakken både i Storbritannia og i USA.

– For kunnskapsbedrifter er det like viktig å få fraktet varene sine på den digitale motorveien som det er for industribedrifter å få fraktet de på asfalt, sier Syversen.

Han mener likevel at 100 millioner til IKT-tiltak er positivt bidrag til sysselsettingen, selv om de hadde håpet på redusert arbeidsgiveravgift.

Dette ville hjulpet på likviditetssituasjonen til særlig kunnskapsbedrifter. – Redusert arbeidsgiveravgift er et tiltak som fungerer utmerket som distriktspolitisk virkemiddel, det ville også fungert godt som et krisetiltak, sier Syversen. IKT-Norge er positive til Regjeringens skatteforslag om tilbakeføring av underskudd, men mener endringer i arbeidsgiveravgift hadde vært å foretrekke, sier Syversen.

Positivt med satsning på forskning og utvikling Regjeringen foreslår å styrke Skattefunn-ordningen. Høyere beløpsgrenser kan bidra til at noen flere prosjekter blir gjennomført og at noen FoU-prosjekter blir gjennomført raskere enn ellers planlagt, dette er veldig positivt og noe vi har bedt om helt siden ordningen i sin tid ble strammet inn, sier Syversen. Økte bevilgninger til Forskningsrådet og spesielt næringsrettet forskning er gledelig, det er å håpe at dette vil gi økt støtte til IKT-forskning.

Regjeringen foreslår 10 millioner til investeringer i videokonferanseutstyr i domstolene i 2009, og 20 millioner til IKT-tiltak i kriminalomsorgen. - Dette er positivt og vil både bidra som et IKT-tiltak og et miljøtiltak, sier Syversen. 60 millioner til digital fornying i kommunene er positivt og vil gi et godt utgangspunkt for økt satsing på et digitalt kommuneNorge noe vi i vår bransje også vil få stor glede av.

Til toppen