Skumle tall for norsk IT-bransje

Norge skiller seg dramatisk ut.

Skumle tall for norsk IT-bransje
Indisk IT-kompetanse er stadig viktigere for norske bedrifter. Trenden vil fortsette, skal vi tro en ny KPMG-rapport. Norske bedrifter ser på tjenesteutsetting av IT-tjenester på grunn av kompetanse - ikke pris. På bildet vises ansatte i indiske TCS, som blant annet leverer til DNB. Bilde: Dhiraj Singh/Bloomberg/Getty Images/All Over Press

KOMMENTAR: KPMG gjennomførte tidligere i år en bredt anlagt analyse av det nordiske IT-markedet med tanke på graden av tjenesteutsetting, outsourcing, av IT-tjenester.

Mer enn 200 av de største organisasjonene målt etter IT-kostnader ble spurt om en rekke aspekter knyttet til tjenesteutsetting. Dette inkluderer også offentlig sektor og totalt hadde respondentene mer enn 118 milliarder kroner i IT-budsjett.

Respondentene ble spurt om blant annet hvilke leverandører de var fornøyd med – og på hvilken måte. De ble også spurt om hvorfor de vurderer å sette ut IT-tjenester til leverandører.

Rapporten er alt annet enn god lesning for norsk IT-bransje. Vi skiller oss nemlig ut på ett viktig punkt: Hvorfor norske IT-innkjøpere vurderer å øke sin grad av tjenesteutsetting.

Mens 77 prosent svarer kostnadsreduksjoner både i Sverige og Danmark så svarer bare 44 prosent av bedriftene dette i Norge. I Finland er den viktigste årsaken (med 44 prosent av respondentene som svarer ja) finansiell fleksibilitet.

Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.
Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.

I Norge er den viktigste grunnen til å sette ut IT-tjenester tilgang på kompetanse. Det svarer 67 prosent av respondentene. Økt kvalitet er den nest største driveren: 56 prosent av respondentene har også krysset av for dette som en viktig drivkraft mot bare 23 posent i Sverige og 42 prosent i Danmark og 36 prosent i Finland.

Norske IT-innkjøpere tenker først og fremt på kompetanse når de tar denne type beslutninger – ikke kostnader.

Norge skiller seg tydelig ut - hos oss er det kompetanse, ikke kostnader, som driver bedrifter til tjenesteutsetting.
Norge skiller seg tydelig ut - hos oss er det kompetanse, ikke kostnader, som driver bedrifter til tjenesteutsetting. Bilde: Skjemrdump

Dette henger kanskje sammen med arbeidsledighet. I Norge var arbeidsledigheten på 3,5 prosent i årets tredje kvartal. I Sverige ble det notert 8,4 prosent arbeidsledighet i april i år.

Mens Norge går som det suser, takket være høy oljepris, har våre naboland utfordringer. Disse utfordringene gjør også at de har mer kapasitet i økonomien – noe som gjør at det kanskje ikke er så vanskelig å skaffe kompetent arbeidskraft. Men rapporter fra Sverige tyder på at det ikke akkurat er smalhans i markedet for IT-kompetanse.

– It-yrkena är de allra hetaste på arbetsmarknaden tillsammans med ingenjörerna. Det är inom dessa områden där jobbchanserna är störst under 2013 men även för de kommande fem till tio åren, sa Arbetsförmedlingens analytiker Håkan Gustavsson til ComputerSweeden i januar i år.

Det er altså ganske stramt i Sverige også.

Kan det være en annen forklaring på at norske bedrifter ser på tjenesteutsetting? At det norske markedet for IT-kompetanse er for stramt fordi vi ikke har tilstrekkelig med kompetanse i forhold til de oppgavene vi skal løse?

Uansett er konsekvensen at norske bedrifter ser til utlandet når de skal løse sine bedriftskritiske utfordringer. Det har vi allerede sett med DNB, som nå har valgt Tata Consultancy Servcies og HCL, begge indiske, som hovedpartnere både innen applikasjonsforvaltning, utvikling og drift.

Toppsjiktet av IT-leverandører domineres av indiske aktører. Det viser KPMGs rapport om markedet for tjensteutsetting av IT.
Toppsjiktet av IT-leverandører domineres av indiske aktører. Det viser KPMGs rapport om markedet for tjensteutsetting av IT. Bilde: Skjermdump KPMG

Men rapporten sier også noe mer. KPMG spurte respondentene om i hvor stor grad de var fornøyd, på generell basis, med et utvalgt tjenesteleverandører. To av de tre øverste plassene gikk til TCS, HCL og Volvo IT. De fikk en rating på henholdsvis 83 prosent (TCS) og 80 prosent. På de tre nederste plassene finner vi norske Evry (54 prosent), danske TDC Dotcom (47 prosent) og fransk-baserte Atos (38 prosent). Både Atea, danske CSC, CGI (tidligere Locica) og Tieto er under snittet (som er 64 prosent).

Trenden er gjennomgående når KPMG-analytikerne har boret seg ned i materien: I kategori etter kategori er det ikke de nordiske aktørene som utmerker seg med høye «karakterer».

IT-bransjen er viktig i Norge. Den er en stor arbeidsgiver, og det er jobber som er lønnsomme både for arbeidstaker og for samfunnet. Sektoren skaper store verdier, men tallene som KPMG presenterer viser at det er store utfordringer for fremtiden i denne bransjen. Det bør bekymre langt opp i regjeringskvartalet.

Rapporten kan du laste ned her (PDF).

    Les også:

Les mer om: