Skyhøy regning for bredbånd til alle

Stortingsvedtaket om bredbånd til alle krever mange nye telefonsentraler. Her er regningen.

Stortingsvedtaket om bredbånd til alle krever mange nye telefonsentraler. Her er regningen.

I forrige uke vedtok Stortinget at alle norske husstander skal ha tilbud om bredbånd i løpet av 2007 – uten først å ha regnet på prisen. Vedtaket har da heller ikke fått midler – de må komme over statsbudsjettene fremover i en kamp med alle andre gode formål.

digi.no tok kontakt med Telenor Networks for å fremskaffe noen indikasjoner på prisen. For den blir høy – sammenlignet med for eksempel Sverige og Danmark, bor vi svært spredt i Norge. Dette er dårlige nyheter, for i utgangspunktet er bredbånd i dag ADSL over telefonlinjer.

I dag har alle husstander i Norge telefon, men dette nettet er bygget ut med en forutsetning om at avstanden mellom hus og telefonsentral kan være 10-12 kilometer eller mer. Dagens ADSL-teknologi gir i praksis en maksavstand fra telefonsentral til hus på 4-5 kilometer. Stadig bedre utstyr løfter denne avstanden sakte med sikkert, men det ligger ikke an til noe stort sprang med det første.

Telenor har lovet å gi 90 prosent av alle norske husstander et tilbud om ADSL i løpet av 2006.

På spørsmål fra digi.no forteller Kristin Paus, informasjonssjef i Telenor Networks, at det er rundt 100.000 husstander i Norge som er for langt unna en telefonsentral i dag til å få ADSL. Foreløpig har Telenor bygget ut halvparten av sine 4100 telefonsentraler, men selv med en full utbygging av dagens sentraler vil altså 100.000 husstander ikke få ADSL.

For å gi disse husstandene bredbånd, må Telenor bygge nye sentraler med en såkalt DSLAM i. Hvor mange man må bygge for å dekke 100.000 husstander, vil ikke Paus gjette på – det er ingen som har oversikt over fordelingen av disse boligene.

Men kostnadene på en enkelt sentral gir en pekepinne.

- Vi kan ikke sette opp den minste sentralen, for den har ikke plass til ADSL-utstyret (en DSLAM). I tillegg kommer byggearbeidet med kanskje betongfundament. I tillegg må vi ofte føre frem strøm, forteller Paus.

Hun vil ikke angi noen standardpriser eller snittpriser, men forteller at en enkel ADSL-telefonsentral koster ”flere hundre tusen kroner”.

Hvis man skal tippe og si for eksempel at en ny sentral i snitt vil gi bredbånd til 20 husstander, vil det måtte bygges 5000 nye sentraler. Finnes det i snitt 40 hus innenfor en sirkel på 5 kilometer, kreves det 2500 sentraler.

digi.no har derfor satt opp et mulig anslag til totalpris: 2500 sentraler til en pris på 200.000 kroner hver gir en totalpris på 500 millioner kroner.

Men hvor disse pengene skal komme fra og hvordan de skal fordeles til forskjellige teleselskaper for å gjennomføre markedsmessig ikke lønnsomme utbygginger, er det foreløpig ikke sagt noe om.

- Vi skal ikke glemme opp i alle diskusjonene om dekning, at så langt har 1,5 millioner husstander tilbud om ADSL, men bare en mindre andel har faktisk sagt ja, påpeker Paus.

Hun mener radiolinjer og kanskje ADSL-linjer med lavere fart enn dagens 704 kilobiter per sekund kan løse noen av utfordringene.

Til toppen