Skyhøye ambisjoner i NetCom

- I NetCom ser vi at fremtiden er trådløs. Om tre år vil 50 prosent av den norske befolkningen ha mobiltelefon. Ser vi tolv år fram i tid, vil NetCom ha nærmere en millioner abonnenter, sier selskapets toppsjef Gert Munthe.

Det manglet ikke på ambisiøse målsettinger da NetCom-direktøren fredag inviterte til pressekonferanse i Nydalen i anledning selskapets levering av konsesjonssøknad på å drifte et nytt DCS 1800-nett.

- Det er vår klare ambisjon at hver norske husstand i løpet av det nærmeste året eller to skal ha mer enn ett mobilabonnement. Holder vi den veksthastigheten vi har i dag, ser vi for oss en markedsandel om tolv år på vel 30 prosent av et marked der mobilpenetrasjonen har nådd 70 prosent.

- Det vil si at vi i år 2009, som er den horisonten myndighetene har satt for konsesjon for DCS 1800, har omlag én million mobilabonnenter, sa Gert Munthe, som på grunn av et betydelig fall i trafikkprisene også ser for seg en sterk vekst i antall ringeminutter.

NetComs prognoser indikerer et gjennomsnittlig ringenivå for sine kunder som øker fra 140 minutter per kunde per måned (MKM) i dag til 180 MKM i år 2000 - og anslagsvis 500 MKM om tolv år. Omsetningsmessig betyr dette mer enn en dobling fra dagens halvannen milliard kroner til cirka tre milliarder kroner i året i år 2000.

Det totale telekommarkedet i Norge tror NetCom-ledelsen vil øke fra 17 milliarder i dag til 23 milliarder om tre år og 35 milliarder i år 2009.

- Dette er en vekst som vi har skissert blant annet ut fra kundeundersøkelser utført av Feedback Research, der hele 63 prosent mener de helt sikkert, eller ganske sikkert, vil bruke mobiltelefon som sin primærtelefon dersom ringeprisene blir konkurransedyktige, sa NetComs markedsdirektør Mikal Rohde.

Bak NetComs konsesjonssøknad til Samferdselsdepartementet om å få lisens til et DCS 1800-nett, ligger det forutsetninger som tilsier at den private teleoperatøren vil innføre ulike prissoner basert på den samme tankegangen som ligger bak dagens VPN-løsninger - altså egne nummerplaner for spesielle grupper.

- Du kan tenke deg en familie på fem, der alle får hver sin mobiltelefon som de kan benytte som i dag - men der prisene for å ringe internt til andre familiemedlemmer blir lavere enn når de ringer til andre utenfor gruppen. Vi snakker i dette tilfellet altså om fem mobilabonnement, men en løsning der familien får kun én regning. På denne måten kan vi bygge ut gruppeløsninger som er delt inn i f.eks. hjemmesoner, andre private grupper som idrettslag eller rene bedriftssoner, sier Munthe.

I DCS 1800-konsesjonssøknaden NetCom i dag leverte Samferdselsdepartementet er det lite som ikke er kjent fra før.

NetCom planlegger å etablere DCS 1800-nettet basert på samme nettverksstruktur som det eksisterende GSM 900-nettet. Selskapet vil årlig investere omlag 300 millioner kroner i hele GSM-nettet fram mot år 2009, hvorav cirka 33 prosent vil være DCS 1800-relaterte investeringer.

- Når det gjelder departementets dekningskrav om å bygge ut i de 19 største byene, har NetCom allerede innfridd dette gjennom sitt GSM 900-nett. DCS 1800-investeringen representerer med andre ord kun en utvidelse av selskapets totale nettkapasitet. De samme tjenestene vil være tilgjengelig på både GSM 900 og DCS 1800-nettet, eneste forskjellen på de to systemene er at de går i ulike frekvensbånd, sier prosjektleder for NetComs konsesjonssøknad, Bjørn Erik Reinseth.

Samferdselsdepartementet mottar i dag også Telenor Mobils søknad om utbygging og drift av et DCS 1800-nett.

- Telenor ønsker å benytte det nye nettet til å introdusere nye, kapasitetskrevende tjenester, og som et avlastningsnett for det eksisterende GSM-nettet, sier adm.dir. Stig Herbern i Telenor Mobil. Også Telenor vil ved et eventuelt tildelingstidspunkt av konsesjon på DCS 1800 ha den dekningen Samferdselsdepartementet krever på sikt.

- Vi ønsker likevel å satse offensivt på utbygging av DCS 1800-nettet. Utviklingen når det gjelder etterspørsel og kundekrav, kan overstige selv våre egne prognoser, og da ønsker vi å ha det nødvendige handlingsrom, sier Herbern.

Til toppen