Skyldige Microsoft skal ikke splittes

Ankeinstansen avviser å splitte Microsoft, men opprettholder kjennelsen om ulovlig monopolvirksomhet. En annen dommer skal utrede straffetiltakene på nytt.

Ankeinstansen avviser å splitte Microsoft, men opprettholder kjennelsen om ulovlig monopolvirksomhet. En annen dommer skal utrede straffetiltakene på nytt.

Både justisdepartementet i Washington og ledelsen i Microsoft har utropt seg selv til seierherrer etter den enstemmige avgjørelsen i ankedomstolen i går.
Les mer om dommen som ble anket: Dette er Microsoft-dommen

De sju dommerne opprettholdt dommer Thomas Penfield Jacksons utredning om sakens fakta, og fastslo at all videre rettsbehandling skal bygge på den. De opprettholdt de viktigste momentene i Jacksons utredning om hvilke lovbrudd Microsoft har gjort seg skyldig i, og slår fast at Microsoft må straffes for økonomisk kriminalitet. Der Microsoft fikk medhold, var i kritikken mot Jacksons utredning om straffetiltak. Straffetiltakene er avvist, og ankeinstansen sender straffeutmålingen tilbake til den opprinnelige rettsinstansen for ny utredning.

Ankeinstansen retter hard kritikk mot Jacksons oppførsel under rettssaken, særlig hans bitende kommentarer til pressen. Dommerne sa Jackson kunne oppfattes som fordumsfull, men la til at en nøye gjennomgang av Jacksons kjennelser ikke viser tegn til forutinntatthet. Ankeinstansen krever likevel at den nye utredningen om straffetiltakene gjøres av en annen dommer enn Jackson.

Ankeinstansen opprettholder at Microsoft er skyldig i ulovlig integrering av nettleseren Internet Explorer i operativsystemet Windows, og at Microsoft på ulovlig vis utnyttet sitt Windows-monopol for å oppnå hegemoni i markedet for nettlesere.


Det betraktes som lite sannsynlig at dommeren som skal utrede straffetiltakene på nytt, kommer fram til at Microsoft må deles, selv om det er teoretisk mulig. Kommentarer i amerikansk presse går ut på at regjeringen kan gripe anledningen til å løse saken gjennom et forlik, der Microsoft underkastes klare begrensninger i sin framtidige oppførsel. Begrensningene kan blant annet gjelde en rekke nye egenskaper i Windows XP, der betaversjonens "smart tags" har ført til mye harme blant konkurrentene.

Det snakkes ellers om at Europa kan komme Microsoft-konkurrentene til unnsetning dersom Bush-administrasjonen i Washington viser seg for ettergivende overfor Microsoft. EUs pågående etterforskning av Microsoft kan tenkes å føre til større begrensninger enn dem amerikanerne er villige til å sette. I USA åpner ankeinstansens opprettholdelse av Microsofts skyld for en bølge av private rettssaker mot selskapet. Noen delstatsmyndigheter har vært mer aggressive mot Microsoft enn justisdepartementet i Washington, og kan også tenkes å komme med egne juridiske utspill. Microsofts argeste konkurrenter og kritikere i bransjen har stort sett valgt å avstå fra kommentarer, det gjelder blant andre AOL Time Warner, Oracle, Sun, Apple og Novell. Compaq, Cisco, Intel, IBM, Yahoo og Hewlett-Packard er også tause. Unntaket er en talsperson for RealNetworks som fastslår at de har beholdt sin konkurransefordel over Microsoft i fem år, og at avgjørelsen i ankesaken ikke spiller noen rolle for dem.
Til toppen