Skyndet seg over til smidig rammeverk

IT-selskapet Dips så raskt positive effekter etter å ha forsøkt Scrum-metoden.

Skyndet seg over til smidig rammeverk

IT-selskapet Dips så raskt positive effekter etter å ha forsøkt Scrum-metoden.

Scrum er navnet på en stadig mer brukt utviklingsmetodikk som blant annet innebærer at man trinnvis jobber fungerende delløsninger i større IT-prosjekter, framfor å vente til slutt for å se om alt virke. Metoden ble introdusert av Jeff Sutherland for 15 år siden. Metoden brukes i dag i både store og små selskaper, hvor Microsoft, Yahoo, Google og Nokia er blant de mest kjente.

IT-selskapet Dips er blant selskapene som nylig har tatt i bruk Scrum, etter tidligere å ha brukt fossefallsmetoden. Dips leverer systemer for elektronisk pasientjournal til sykehus i Norge.

- Vi mener Scrum innebærer store fordeler for oss. Det aller viktigste er at metoden vil gi oss bedre og raskere systemutvikling. Det er en vinn-vinn-situasjon, for kunden vil også merke forbedringen.Hittil har det vært en suksess, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i Dips.

- Den egentlige planen var å innføre Scrum gradvis i løpet av 15 måneder, men etter kort tid så vi en positiv effekt av Scrum, samtidig som kombinasjonen av Scrum og fossefall ble uheldig. Våre ansatte opplevde også dette som positivt, og dermed besluttet vi å forsere innføringsplanen kraftig, sier Viksjø.

Derfor tok det bare fem måneder fra de to første Scrum-teamene ble opprettet i mai, til hele utviklingsorganisasjonen i Dips, det vil si ti ulike team, kom over på Scrum.

Tor Arne Viksjø i Dips og Jeff Sutherland
Tor Arne Viksjø i Dips og Jeff Sutherland

45 Dips-ansatte har fått undervisning av scrumgrunnleggeren selv.

- Det er 15 år siden vi introduserte Scrum, og på den tiden har alle de største selskapene i verden tatt i bruk metoden. Flere utviklere i USA nekter å jobbe etter fossefallsmetoden lenger, og selskaper som benytter Scrum ser at det gir dem et konkurransefortrinn, sier Sutherland i en pressemelding.

- Scrum gir også den enkelte utvikler større medbestemmelse og større ansvar i et prosjekt. I denne prosessen blir hver enkelt medarbeider mer synlig, sier markeds- og salgsdirektør Tone Jespersen i Dips.

Sutherland mener at Scrum også øker sjansen for at kunden blir mer tilfreds og får akkurat det produktet den ønsker. Dette fordi metoden gir kunden mulighet til hele tiden å gi tilbakemelding.

- Ved tradisjonell fossefallmetode endres av og til så mye som 60-65 prosent av kriteriene i et utviklingsprosjekt. Scrum er en metode for å unngå at man utvikler noe kunden ikke vil ha, sier Sutherland.

Han mener at Scrum skaper mindre risiko både for kunde og leverandør.

    Les også:

Til toppen