Skype avviser påstander om avlytting

Selskapet tar omsider bladet fra munnen.

Skype avviser påstander om avlytting
Dersom Skype hadde spilt med åpne kort helt fra starten av, hadde selskapet kunnet unngå alle spekulasjonene de siste dagene om hvorvidt Skype i større grad enn tidligere bistår myndighetene i blant annet USA med å overvåke selskapets kunder. Bilde: Skype

I løpet av den siste uken har en rekke nettsteder omtalt spekulasjoner om hvorvidt Skype i langt større grad enn tidligere har lagt til rette for primært amerikansk overvåking av selskapets kunder.

Disse spekulasjonene har i særlig grad kommet i etterkant av at Skype ble kjøpt av Microsoft og at sentrale deler av infrastrukturen, supernodene, har blitt flyttet over i Microsoft-eide datasentre. Det har ikke hjulpet at Skype i liten grad har villet si noe til pressen om dette temaet.

Men spekulasjonene har de siste dagene eskalert så mye at selskapet omsider har følt at det har måttet sette skapet på riktig plass. Usikkerheten har trolig bidratt til økt risiko for kundeflukt.

I et langt blogginnlegg omtaler Mark Gillett, drifts- og utviklingssjef i Skype, en rekke av påstandene og spekulasjonene som i det siste har sirkulert i pressen og andre steder.

Supernoder

Først og fremst avviser Gillett at Skype på befaling fra Microsoft har gjort endringer i arkitekturen for å kunne gi politimyndigheter og andre bedre tilgang til brukernes samtaler. Han skriver at selskapet allerede i 2010, altså før oppkjøpet, begynte å flytte supernoder over i ulike nettskyer for å skape «megasupernoder». Tidligere i år ble alle supernodene flyttet over i Microsofts infrastruktur.

– Flytting til egen hosting av supernoder åpner ikke for overvåking eller opptak av samtaler. Supernoder hjelper Skype-klienter med å lokalisere hverandre, slik at Skype-samtaler kan utføres. Noe forenklet funger supernoder som en distribuert katalog over Skype-brukere. Skype-til-Skype-samtaler flyter ikke gjennom våre datasentra og supernodene er ikke involvert i avleveringen av lyd eller video mellom Skype-klienter, skriver Gillett.

– Forbedringene vi har gjort i programvaren og infrastrukturen vår har blitt gjort for å forbedre brukeropplevelsen og påliteligheten. Punktum.

Når det gjelder lynmeldinger og leveringen og synkroniseringen av disse på tvers av ulike enheter, samt enkelte andre forhold, skriver Gillett at noen meldinger blir midlertidig lagret på servere eid av Skype eller Microsoft, inntil de kan leveres til en bruker.

Policy

Gillett skriver dessuten at selskapets policy når det gjelder henvendelser fra justismyndigheter ikke har endret seg, og at selskapet helt siden 2005 har hatt et gruppe ansatte som er ansvarlige for å ta seg av slike henvendelser og krav.

– Vårt standpunkt har alltid vært at når justisetat følger de riktige prosedyrene, reagerer vi dersom dette er juridisk påkrevd og teknisk mulig.

    Les også:

Les mer om: