Skype-bruken skyter i været

Men Microsoft-eide Skype vil ikke fortelle om tjenesten blir avlyttet.

Skype-bruken skyter i været
Skypes tjenester innen IP- og videotelefon, samt lynmeldinger, brukes stadig hyppigere. Bilde: PantherMedia / Phovoi R.

Bruken av telefoni- og lynmeldingstjenestene til Skype har gått kraftig opp det siste kvartalet. Ifølge TechCrunch økte antallet ringeminutter med Skype med omtrent 50 prosent fra første til andre kvartal i år. Antallet ringeminutter i forrige kvartal skal ha vært på 115 milliarder minutter.

Det er uklart hva som er de direkte årsakene til den sterke veksten, men inntektene Skype genererer bidrar betydelig til omsetningen i Microsofts Entertainment and Devices Division.

Integrasjon i de kommende Office 2013-produktet vil trolig bidra til at Skype vil brukes enda mer.

Samtidig har det dukket opp nye spekulasjoner på hvorvidt i alle fall amerikanske myndigheter nå har tilgang til å avlytte Skype-samtaler. Skype ble kjøpt og integrert som en divisjon i Microsoft i fjor og er dermed i praksis en amerikansk virksomhet. Tidligere hadde selskapet hovedkontor i Luxumbourg.

Nettavisen Slate skriver at Skype verken vil bekrefte eller avkrefte om selskapet kan bidra til lovlig avlytting av tjenesten. En talsperson sier bare at selskapet samarbeider med politimyndigheter i så stor grad som juridisk og teknisk mulig.

Spekulasjoner om hvorvidt Microsoft har tatt i bruk teknikker for lovlig avlytting som selskapet selv har fått patent på, forblir dermed ubekreftede.

Som Slate skriver, er det ingenting overraskende ved at et amerikanskeid selskap eventuelt gir amerikanske politi- og etterretningsorganisasjoner tilgang til avlytting av selskapets tjenester. Det som er overraskende er at Skype overhodet ikke vil uttale seg om dette.

    Les også:

Les mer om: