Skype-kjøp gir eBay taleauksjoner

Uoffisielle meldinger tyder på at eBays milliardoppkjøp av Skype nærmest er i boks.

Uoffisielle meldinger tyder på at eBays milliardoppkjøp av Skype nærmest er i boks.

Financial Times skriver at eBay og Skype søndag kveld var i ferd med å finpusse avtalen som skal gjøre Skype til et datterselskap til eBay.

eBay skal ifølge avisens kilde betale 1,3 milliarder dollar kontant, 1,3 milliarder dollar i aksjer, og opptil 1,5 milliarder dollar avhengig av Skypes økonomiske resultat fram til 2008. Det siste innebærer at dagens Skype-ledelse fortsetter i selskapet ut 2008.

eBay skal ha til hensikt å integrere Skypes programvare med sin egen, for å forenkle kontakten mellom selger og kjøper. I dag krever eBay skriftlige meldinger mellom partene. En taletjeneste vil gjøre det mulig å snakke sammen direkte for å gjøre avtaler eller klare opp i uoverensstemmelser.

En annen vurdering eBay gjør, er å ta seg betalt av selskaper som bruker taletjenesten til å generere nye salgsmuligheter over nettet.

Observatører sammenlikner kjøpet av Skype med eBays kjøp av betalingstjenesten PayPal i 2002, for 1,5 milliarder dollar. Det pekes på at kjøpet av Skype er langt mer usikkert enn kjøpet av PayPal var i sin tid. PayPal var børsnotert og hadde en årsomsetning rundt 200 millioner dollar da eBay kjøpte dem, mens Skype vurderes å ha en lite utviklet forretningsmodell, svært mange konkurrenter, og antas å ha en årsomsetning mellom 50 millioner euro og 70 millioner.

    Les også:

Til toppen