Skype-konkurrent får drahjelp

IP-telefoni-programmet Skype dominerer, men Jajah har blir en stadig sterkere konkurrent. Selskapet har allerede fått med seg Intel og nå har Deutsche Telekom valgt Jajah for en bred sastning. Deutsche Telekom er trolig det først gamle telemonopolet som aktivt skal promotere et IP-telefoniprogram.

    Les også:

Jajah har de samme mulighetene som Skype til å la brukere ringe inn og ut med vanlige telefoner. Jajah har to millioner brukere og Skype har så langt 200 millioner.

Les mer om: